godlo

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

DRUGA EDYCJA AKADEMII MŁODEGO PRZEDSIEBIORCY

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy zaprosiła uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji projektu Akademii Młodego Przedsiębiorcy. Patronat nad inicjatywą objęła Loża Częstochowska Business Center Club.

25 listopada wykład pt. „Prosto do celu – jak skutecznie wyznaczać i osiągać cele zawodowe i osobiste?” poprowadziła dr Sabina Ratajczak. Spotkanie odbyło się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIa: Nikola Hiszpańska, Wiktoria Mielczarek, Martyna Rurańska, Julia Chojnowska oraz Paulina Jakubczak.

Celem Akademii Młodego Przedsiębiorcy jest rozwój kultury przedsiębiorczości na terenie miasta Częstochowy poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości młodzieży w wieku 13-18 lat, umożliwienie rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzenie aktywności poznawczej wśród młodzieży.

Zajęcia w ramach AMP prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi przekazywania wiedzy. Podstawową formą zajęć są interaktywne wykłady z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach projektu w okresie X 2015 – V 2016 planowane jest 8 comiesięcznych spotkań z prelegentami: przedsiębiorcami, nauczycielami akademickimi, przedstawicielami świata biznesu. Dodatkowo uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych wizytach studyjnych aby w praktyce poznać sposób działania przedsiębiorstw z różnych branż. Każdy z uczniów otrzyma certyfikat udziału w zajęciach.

 

Konkurs Matematyczny „1 z 10”

Konkurs Matematyczny „1 z 10”

1z10_2015

We wtorek, 24 listopada w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10” dla uczniów szkół podstawowych.

W konkursie wzorowanym na telewizyjnym turnieju pod tą samą nazwą wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 42, 50.

Konkurs jest wspaniałą okazją do powtórzenia sobie w formie zabawy wiadomości z matematyki.

Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy matematycznej. Po godzinnych zmaganiach w finale znalazła się trójka uczniów. Ostatecznie I miejsce zajął Marcel Słabosz ze Szkoły Podstawowej nr 2, II miejsce zdobył Łukasz Piłat ze Szkoły Podstawowej nr 50, a trzecie miejsce wywalczyła Martyna Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 42.

Na widowni gościliśmy uczniów klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali drobne upominki, słodycze i pamiątkowe dyplomy, a finaliści otrzymali jeszcze nagrody książkowe.

Konkurs został przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum nr 2: panię Elżbietę Krygier - Żyłę i panią Annę Stolarską. Nauczycieli wspierała pani Grażyna Arendt, która od tego roku szkolnego przebywa na zasłużonej emeryturze, a która była inicjatorką tego konkursu i jego współorganizatorką przez 16 lat. Serdecznie dziękujemy pani Grażynie.

ZDJĘCIA

 

97 rocznica zwycięskiej obrony Lwowa

97 rocznica zwycięskiej obrony Lwowa

97_rocznica_obrony_Lwowa

20 listopada 2015r. na placu Orląt Lwowskich odbyła się uroczystość z okazji 97 rocznicy obrony Lwowa.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z zastępcą prezydenta Panem Ryszardem Stefaniakiem i przewodniczącym Rady Miasta Panem Zdzisławem Wolskim na czele, związków kombatanckich, a także uczniowie częstochowskich szkół, służby mundurowe oraz mieszkańcy miasta. Organizatorami uroczystości było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Przy Pomniku Orląt Lwowskich odśpiewano Hymn Państwowy, odmówiono modlitwę za poległych obrońców Lwowa, wysłuchano Apelu Poległych, złożono kwiaty. Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich oraz pieśń lwowska „W dzień deszczowy i ponury”.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, który stanowią uczniowie z klasy III b: Patrycja Dynus, Alicja Kulawik, Mateusz Łągiewka, Tymoteusz Ruksza, Daria Słaboń.

Historię obrony Lwowa w latach 1918-1920 od lat pielęgnuje częstochowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To między innymi z jego inicjatywy w 2006r. na placu Orląt Lwowskich na Rakowie stanął okolicznościowy pomnik. Przed pomnikiem co roku odbywają się uroczystości przypominające bohaterów sprzed niemal 100 lat. - Pamięć o zwycięstwie to nie tylko nasz patriotyczny obowiązek, ale prawdziwa radość z tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Legenda Orląt, bohaterskich dzieci broniących swego miasta, jest symbolem, o którym nie zapominamy – mówił prezydent miasta dr Ryszard Stefaniak.

Mianem Orląt Lwowskich określa się bojowników o polskość Lwowa, którzy od listopada 1918 do połowy 1919r. walczyli z ukraińskimi nacjonalistami próbującymi przejąć miasto. Po broń sięgały dzieci (najmłodszy żołnierz miał 9 lat), uczniowie i studenci. Rok później miasta trzeba było bronić przed bolszewikami. Polegli w tych walkach znaleźli spoczynek na słynnym łyczakowskim Cmentarzu Orląt.

W walkach o Lwów mieli udział także częstochowianie. Już w styczniu 1919r. prawie 800-osobowa grupa częstochowskich ochotników ruszyła na pomoc miastu. Jeden z oddziałów przyjął nawet nazwę Pułku Strzelców Częstochowskich im. Augustyna Kordeckiego. Nie tylko walczyliśmy w obronie Lwowa, ale także mieszkańcy Częstochowy wspierali bojowników darami: pieniędzmi, żywnością i najpotrzebniejszymi rzeczami (np. zbożem, materiałami opatrunkowymi czy tak jak Karol Soczek maszynkami do strzyżenia i szczoteczkami do zębów).

Część częstochowskich „Orląt” pozostała na Kresach na zawsze. Jak przypomina historyk Juliusz Sętowski, taki los spotkał choćby 19-letniego Stefana Stetkiewicza i 20-letniego Zygmunta Dzierzbickiego. W początkach grudnia 1918 r. zmarł w wyniku ran Adam Tarnowski, student paryskiej Sorbony, syn dyrektora fabryki Stradom w Częstochowie. 7 stycznia 1919r. w szpitalu na Politechnice Lwowskiej zmarł Łucjan Wolański – lat 21, ranny podczas obrony „reduty śmierci” pod Persenkówką. W styczniu 1919r. „Kurier Częstochowski” doniósł o śmierci braci Jana i Aureliusza Zalewskich, wychowanków gimnazjum Kośmińskiego w Częstochowie. 22 marca zmarł inny obrońca Lwowa – harcerz Stefan Dietrich. Ofiar wśród częstochowian było więcej, niektóre zostały pochowane na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

ZDJĘCIA

 

Zajęcia CARS

Zajęcia rekreacyjne z wykorzystaniem języka angielskiego pod hasłem „Zabytki Częstochowy”

cars_21.11.2015

W dniu 21 listopada 2015r. odbyły się zajęcia rekreacyjne z wykorzystaniem języka angielskiego pod hasłem „Zabytki Częstochowy” w ramach działań Centrum Animacji Rekreacyjno – Sportowej (CARS) przy Gimnazjum nr 2. Cele wycieczki to zainteresowanie uczniów historią naszego miasta, poznanie atrakcji turystycznych, rozwijanie języka angielskiego związanego z atrakcjami turystycznymi, wyrażanie opinii na dany temat, powtórzenie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous oraz czasu przeszłego Past Simple – opowiadanie o przeszłości, integracja młodzieży naszego gimnazjum oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego w naszym mieście.

W czasie wyjścia uczestnicy posługiwali się językiem angielskim i tym samym utrwalali oraz rozwijali słownictwo z tego języka.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Edyta Szeląg

ZDJĘCIA

 

POKAZY DOSWIADCZEŃ CHEMICZNYCH

POKAZY DOSWIADCZEŃ CHEMICZNYCH

FIZ-CHEM1

9 listopada 2015r. odbyła się lekcja doświadczalna z chemii, w której uczestniczyły klasy drugie. Temat pokazów- „Wybuchowa lekcja chemii z profesor Kingą”. Podczas zajęć zaprezentowano doświadczenia badające właściwości różnych substancji. Uczniowie czynnie brali udział w pokazach mieszając odczynniki, formułując obserwacje i wnioski.

 

Warsztaty profilaktyczne

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

atelier

W dniach 13 i 20 listopada 2015 roku uczniowie klas III uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach programu: „Młodość bez uzależnień”.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa na zlecenie Prezydenta Miasta Częstochowy.

Tematyka zajęć: „Co wybieram – życie czy uzależnienia?”, „Narkotyki i dopalacze”, „Alkohol i papierosy”, „Przemoc w relacjach interpersonalnych”.

Trzecioklasiści uzyskali wiedzę z zakresu występowania i przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, a także występowania zjawiska przemocy, uczestniczyli w treningu umiejętności w zakresie asertywności (między innymi w asertywnej odmowy), wzmocnili swoje kompetencje w sferze kontaktów interpersonalnych, zostali zmotywowani do krytycznego postrzegania świata i podejmowania konstruktywnych życiowych decyzji.

 

List Rzecznika Praw Dziecka

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

rzecznik_praw_dziecka2

Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.

Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Niestety ciągle ponad połowa Polaków akceptuje bicie dzieci, choć jest ono niezgodne z prawem. Liczę, że nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć” przyczyni się zmiany postaw społecznych i – w efekcie - do obniżenia niepokojących statystyk.

Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu - chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.

Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.

 

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

 

 

Współpraca z młodzieżą z Portugalii

Współpraca z młodzieżą z Portugalii

flaga_Portugalii

Uczennice Gimnazjum nr 2, pod opieką pani Agaty Knapik, rozpoczęły współpracę z portugalską szkołą w Catanhede. Piętnaście uczennic klasy pierwszej będzie korespondowało w języku angielskim  z uczniami z Portugalii. Projekt obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące młodzieży, tradycji obu krajów oraz ich środowiska. W listopadzie zostały wysłane pierwsze listy, wiec z utęsknieniem czekamy na odpowiedź!

 

Prawa autorskie

List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie praw autorskich

uwaga

W dniu 20 listopada 2015 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wykorzystania przez nauczycieli i uczniów materiałów objetych prawem autorskim. W związku z powyższym otrzymaliśmy list z Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego treścią jest postępowanie w przypadku wykorzystywania przez nas w/w materiałów. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z dokumentem.

LIST MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Lekcje informatyki z Profesor Martą

"Zaprogramuj swoją przyszłość z Profesor Martą"

lekcja_informatyki

Z inicjatywy Radnej Miasta Częstochowy Pani Anny Majer w ramach projektu edukacyjnego dla częstochowskich szkół odbyły się lekcje informatyki pt: "Zaprogramuj swoją przyszłość z Profesor Martą".

Zajęcia poprowadziła Pani Marta Nowak, nauczyciel informatyki i programowania, absolwentka informatyki na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz studiów podyplomowych z pedagogiki na Canterbury Christ Church University.

Celem takich lekcji jest propagowanie przedmiotu, jakim jest informatyka, a w szczególności zagadnień programowania. Lekcje zostały przeprowadzone w klasie II b oraz III a i cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród chłopców.

ZDJĘCIA

 
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ANDRZEJKI

już za:

Wynajem sal

wynSal

Dyrektor Gimnazjum nr 2 informuje, że można wynająć:

  • sale lekcyjne (Pn - Pt od 16.00 do 21.00).

kontakt osobisty w godz. 8.00 - 15.00 bądź tel. 34 322-31-21.

Cytaty
"Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza." - Thomas Edison
Imieniny
Dzisiaj jest
Środa
25 listopada 2015
Imieniny obchodzą
Erazm, Jozafat, Katarzyna, Tęgomir
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

Kseon

logoBIP

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Autorzy