Nasze Godło

Zebrania maj 2017

Zebrania z rodzicami

 

Informujemy, że w środę 10 maja 2017 roku o godzinie 17:00 odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami. Po zebraniach od godziny 18:00 będzie można wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z poszczególnymi nauczycielami.

Podczas zebrań rodzice zostaną poinformowani o ewentualnych ocenach niedostatecznych, które na koniec roku szkolnego mogą otrzymać ich pociechy.

ZAPRASZAMY!!!

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

flaga3

Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole już po raz kolejny Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Wzięło w nim udział 17 uczniów, którzy rozwiązali test sprawdzający ich wiedzę ogólną o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. A oto wyniki:

I miejsce - Aleksandra Małecka kl. III a

Wiktoria Sitowska kl. II b

II miejsce - Olga Wojciechowska kl. II a

Aleksandra Suska kl. III a

III miejsce - Weronika Zięba kl. II a

Maja Organa kl. II a

Natalia Nowakowska kl. II a

Organizatorem konkursu była p. Edyta Garska.

Gratulujemy!

 

Festiwal Techniki 2017

Festiwal Techniki 2017

zst

27 kwietnia 2017 roku uczennice klasy III a uczestniczyły w zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych Festiwalu Techniki. Uczennice zwiedziły budynek szkoły, dowiedziały się, jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła. Przygotowane zostały stanowiska prezentujące poszczególne kierunki kształcenia. Uczennice mogły wziąć udział w przygotowanych warsztatach: plastycznych, rysunkowych, malowania na szkle, tworzenia biżuterii florystycznej. Pokazy przygotowały również firmy współpracujące ze szkołą. Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska.

 

Dzień Ziemi 2017

Dzień Ziemi 2017 - w kierunku natury…

dzien_Ziemi_2017

to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi poświęconych zagadnieniu ochrony różnorodności biologicznej. Jest to temat, który powinien być bardzo ważny i bliski nam wszystkim, szczególnie w kontekście efektu cieplarnianego, jak również wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza, którego jakość w Polsce jest coraz gorsza.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących postawy proekologiczne, w tym akcje zbierania śmieci i surowców wtórnych. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego.

W naszej szkole rok rocznie angażujemy się w zbiórkę baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego, poprzez uczestnictwo w konkursie „Czysta Częstochowa”. Zbieramy również plastikowe nakrętki oraz różnego typu niedziałające już telefony komórkowe uczestnicząc w VIII edycji akcji ekologicznej organizowanej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon”. Dla uczczenia Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką audycję radiową, tak aby zwrócić Waszą uwagę na zagrożenia dla bioróżnorodności oraz gazetkę ścienną poświęconą temu zagadnieniu, umieszczoną na korytarzu przy pracowni biologicznej.

Zachęcamy Was, abyście poświęcali więcej swojego czasu na bycie z przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa, niepowtarzalna …

Dzień Ziemi w naszej szkole zorganizowała Pani Katarzyna Bender i Pan Adam Wrzaszczyk.

 

Opieka nad uczniami

uwaga

OPIEKA NAD UCZNIAMI W DNIU 2 MAJA

Dyrektor Gimnazjum nr 2 imienia Pokolenia Kolumbów w Częstochowie informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 szkoła będzie prowadziła zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Przewidziane są w tym czasie zajęcia pogłębiające wiedzę uczniów z poszczególnych przedmiotów. Przypominamy jednocześnie, że uczniowie wznawiają zajęcia dydaktyczne po długim weekendzie majowym w czwartek 4 maja 2017 roku.

 

Podziękowanie za udział w mannequin challange

Podziękowanie za udział w "Mannequin challange - zważ na 1%"

Nasze Gimnazjum otrzymało podziekowania za udział w happeningu połączonym z akcją "Mannequin Challenge - zważ na 1%" podpisane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

PODZIĘKOWANIE

 

Wyjście do oczyszczalni ścieków Warta

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA

Warta_oczyszczalnia

Dnia 24 kwietnia uczniowie klasy III b oraz II b uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. Uczniowie poznali technologie stosowane w oczyszczalni, mieli okazję zwiedzić obiekt.

Wyjście w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska. Opiekę nad uczniami sprawowały również Henryka Wuczyńska oraz Anna Stolarska.

ZDJĘCIA

 

Dzień Ziemi

22.04. DZIEŃ ZIEMI

„W kierunku natury”

dzien_ziemi_2017

Historia Dnia Ziemi, czyli… bunt ekologiczny!

Lata 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych to początki budzenia się świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Właśnie wtedy zanieczyszczenia zaczęły przeszkadzać rzeszom studentów, których „obudził” senator partii demokratycznej Gaylord Nelson. To on w 1970 roku zaproponował obchody Dnia Ziemi, i tak oto tysiące studentów i uczniów nie poszło do szkół, a kolejne tysiące ludzi do pracy… 22 kwietnia 1970 roku
w samym tylko Waszyngtonie na placu zgromadziło się 200 tysięcy ludzi niezgadzających się na degradację środowiska.

W całych Stanach Zjednoczonych protestujących było… 20 milionów! Na skalę światową obchody Dnia Ziemi zaczęto organizować jednak dopiero od 1990 roku. Od 2000 roku tematem naczelnym stały się zmiany klimatyczne naszej planety, zaczęto też wysuwać żądania ograniczenia emisji CO2 oraz wprowadzenia odnawialnych źródeł energii jako kluczowych elementów krajowych gospodarek. W 2009 roku Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Tegoroczne obchody w Polsce

Rok 2017 to rok poświęcony bioróżnorodności. Uświadamiano, uczono
i uwrażliwiano na to zagadnienie na terenie całego kraju dzięki różnym instytucjom naukowym, organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom
i fundacjom proekologicznym), a także np. przedsiębiorstwom, które swoją działalnością dają dobry przykład, jak można uwzględniać programy środowiskowe w strategii firmy.

Tegorocznym obchodom Dnia Ziemi w Polsce przyświeca hasło „W kierunku natury”. Pod tym szyldem odbędzie się 4 czerwca 2017 finałowy festyn w parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Liczne akcje odbyły się również na terenie całej Polski.

Międzynarodowy Dzień Ziemi na Śląsku

Wydarzenia związane z Dniem Ziemi były bardzo różne – od akcji sadzenia drzew i sprzątania śmieci, przez prelekcje, wykłady i warsztaty związane
z ochroną środowiska, po festyny i koncerty (i te plenerowe, i te
w salach koncertowych).

21 kwietnia Polskie Towarzystwo Geograficzne zorganizowało
V Międzynarodowy Dzień Geografa „Zrozumieć Ziemię”, podczas którego oprócz wykładów oraz gier i zabaw można było obejrzeć filmy w ramach Polarnej Sesji Filmowej.

22 kwietnia w Katowicach odbył się koncert Camerata Silesia w Sali Kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Wśród wykonawców, oprócz solistów  Camerata Silesia, znalazł się gitarzysta, mistrz flamenco Paco Peña.

23 kwietnia w Chorzowie odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny, który wpisuje się w szerszy projekt ZIELONA WYSPA ŚLĄSK. Podczas pikniku można było wziąć udział w warsztatach ekologicznych i kulinarnych, zwiedzić śmieciarkę, obejrzeć stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Katowice,
a także dowiedzieć się sporo o recyklingu i spróbować gry na ekoinstrumentach. W ramach happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci mogły „wyjeździć” jak największą liczbę drzewek, które zostaną posadzone w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie.

25 kwietnia 2017 w Cinema City w Bytomiu zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4–6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Podczas zajęć „Orzeł, niedźwiedź, foka, ryś. RAZ, DWA, TRZY – uratuj je!” dzieci i młodzież dowiedzą się m.in. o ochronie gatunkowej zwierząt oraz wpływie zanieczyszczeń środowiska na życie zwierząt. Poza tym kino oferuje serię filmów animowanych dla dzieci, które w przystępny i atrakcyjny dla małego widza sposób uwrażliwią go na problemy przyrody.

 

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

wolontariat22_04_2017

22 kwietnia uczniowie klasy 1a wzięli udział w akcji charytatywnej wraz z Fundacją Promień Nadziei. Uczniowie pomagali klientom sklepu SIMPLY MARKET pakować zakupy. W zamian dostawali datki pieniężne, które Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci - podopiecznych Fundacji.

Fundacja Promień Nadziei niesie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych marginalizacją społeczną, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a także ciężko chorym wymagającym leczenia specjalistycznego.

Opiekę nad uczniami sprawowały Anna Wróblewska-Kaczorowska oraz Edyta Szeląg.

Wolontariat_22_04_2017

 

Zakupy bezgotówkowe - stypendium szkolne

Zakupy bezgotówkowe - stypendium szkolne

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje wnioskodawców, iż podstawą wypłaty stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017 od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. będzie przedłożenie imiennych faktur i rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne, w myśl art. 90d ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z prowadzonym procesem legislacyjnym związanym ze zmianą Uchwały Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 757/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r. zakupy bezgotówkowe nie będą realizowane.

 

Egzamin Gimnazjalny 2017

Egzamin Gimnazjalny 2017
egzamin
Przypominamy, że już jutro - w środę 19 kwietnia od godziny 9:00 - trzecioklasiści rozpoczną trzydniowe zmagania z najważniejszym dla nich sprawdzianem: egzaminem gimnazjalnym. Poniżej przypominamy Wam szczegóły dotyczące egzaminu oraz sposób kodowania arkusza egzaminacyjnego:


 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy." - Paulo Coelho
Imieniny
Dzisiaj jest
Niedziela
18 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Autorzy