Nasze Godło

Imieniny Józefa Piłsudskiego

Obchody imienin pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Pilsudski

W niedzielę, 19 marca 2017 delegacja Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w miejskiej uroczystości upamiętniającej imieniny Józefa Piłsudskiego, zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy i częstochowski oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza część obchodów odbyła się na Placu Biegańskiego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego z udziałem pocztów sztandarowych zebranych szkół i organizacji młodzieżowych. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili wice prezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak i przedstawiciel Związku Piłsudczyków, Mariusz Kolmasiak. W swoim wystąpieniu przypomniał on, że na mocy uchwały sejmowej ustanowiono rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego, w związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą urodzin marszałka. Później odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Gimnazjów im. J. Piłsudskiego z Częstochowy. Na zakończenie tej części uroczystości odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego przez delegacje władz miasta oraz organizacji społecznych i młodzieżowych. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, gdzie odbyła się prelekcja o konspiracyjnych wizytach Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, wygłoszona przez Mariusza Kolmasiaka. Nasze gimnazjum podczas uroczystości reprezentowali: Krystian Będuch z klasy 2a, Sandra Pelc z klasy 3a i Agata Malkowicz z klasy 1a.

ZDJĘCIA

 

Konkurs z języka niemieckiego

Konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Jugend

flaga3

Dnia 23 marca 2017 roku w czwartek odbędzie się w naszej szkole na 5 godzinie lekcyjnej w Sali nr 27 Ogólnopolski Konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Jugend.

Organizatorem Konkursu z języka niemieckiego Weltsprachen Jugend jest Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o. Zasięg konkursu Konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Jugend ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich gimnazjów.  Konkurs polega na pisemnym rozwiązaniu testu, na który składają się 24 ciekawie skonstruowane pytania badające umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Czas na rozwiązanie testu to 45 minut.

20 uczniów, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami zwycięzców. Ponadto:

• KAŻDY z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma imienny dyplom uczestnictwa,

• KAŻDY z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma książkę: Tom 1 Repetytorium Gramatycznego z języka niemieckiego z nowej serii Kurz und bündig

 

POMOC W RAZIE DOŚWIADCZENIA PRZEMOCY W SIECI

POMOC W RAZIE DOŚWIADCZENIA PRZEMOCY W SIECI

zagrozenie_w_sieci

Jeżeli ktoś nęka Cię w Sieci, wyśmiewa się z Ciebie, wysyła obraźliwe e-maile, sms’y, zadaje Ci na czacie, w mailu lub przez komunikator jakieś krępujące pytania, wypytuje Cię o prywatne dane, nalega na spotkanie - skontaktuj się z Helpline.org.pl
Pamiętaj, żeby zawsze w sytuacji zagrożenia w Internecie szukać pomocy u rodziców, nauczyciela, pedagoga szkolnego albo innej zaufanej osoby dorosłej.

 

DZIAŁANIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W TEJ SPRAWIE

 

KONKURS – DZIEŃ ZIEMI 2017

KONKURS – DZIEŃ ZIEMI 2017

dzien_ziemi_2017

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej
„Dzień Ziemi 2017” zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa
w VIII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY –
ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!!!

Zebrane zużyte bądź uszkodzone telefony komórkowe  zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a wszystkie szkoły otrzymają nagrody. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu.

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I LICZYMY
NA WASZĄ AKTYWNOŚĆ.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

Zużyte/uszkodzone telefony należy przynosić do Pani Katarzyny Bender.

 

Konkurs z języka angielskiego

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

W związku z realizacją VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych zorganizowali konkurs z języka angielskiego w ramach współpracy z GIODO.

Konkurs odbył się w dniu 17 marca 2017r. w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie i sprawdzał znajomość zagadnień gramatycznych, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych. Tematyka tekstów oraz zadań związana była z ochroną danych osobowych.

Cele konkursu to:

-poszerzenie wiedzy uczniów z Częstochowy oraz okolic na temat ochrony danych osobowych

-zaznajomienie uczniów z tematyką ochrony danych osobowych w języku angielskim

-rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim

-doskonalenie kompetencji językowych uczniów

-doskonalenie i wzbogacenie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo

-wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział troje uczniów z klasy IIa: Patryk Grabara, Natalia Nowakowska i Weronika Zięba. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczyciel bibliotekarz Pani Jolanta Popa.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 27 marca na stronie internetowej ZST oraz ZSSB.

TRZYMAMY KCIUKI!!!

 

Targi szkolne

Targi Szkolne „Zawodowiec 2017”

zawodowiec2017

16 marca 2017 roku uczniowie klas II a, III a oraz III b uczestniczyli w Targach Szkolnych „Zawodowiec 2017”.

Targi zorganizowane zostały przez Centrum Obsługi Inwestora. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą częstochowskich szkół zawodowych i technicznych oraz przedsiębiorstwami zapewniającymi uczniom praktyki zawodowe.

Opiekę nad uczniami sprawowały: Edyta Garska, Henryka Wuczyńska, Agata Knapik, Jolanta Popa. Wyjście zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska.

ZDJĘCIA

 

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

W zakładce REKRUTACJA umieściliśmy ważne informacje dotyczące uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Zapraszamy trzecioklasistów do zapoznania się z umieszczonymi tam dokumentami.

REKRUTACJA

 

Wizyta w odlewni żeliwa WULKAN

Szkoła Praca Przyszłość

13 marca 2017 roku uczniowie klasy III a oraz III b uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Odlewni Żeliwa WULKAN. Uczniowie poznali historię zakładu, technologie stosowane w odlewni, dowiedzieli się jakie produkty wytwarzane są w zakładzie oraz w jaki sposób chronione jest środowisko. Uczniowie usłyszeli o możliwościach zatrudnienia, podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonaleniu pracowników firmy.

Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska w ramach projektu „Szkoła Praca Przyszłość”.

ZDJĘCIA

 

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

10 marca 2017r. grupa uczniów Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Warsztaty poprowadził pracownik Samorządowego Ośrodka Doskonalenia – Pan Maciej Wiłun przy współpracy z koordynatorem Programu – Panią Magdaleną Celeban.

W warsztatach uczestniczyli: Kamil Broniszewski, Wiktoria Gęsiarz, Patryk Gorzkowski, Zuzanna Lukas, Sebastian Szurgot, Iwona Walachniewicz, Wiktoria Motyl, Sebastian Świąć i Filip Garbaciak. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Jolanta Popa.

ZDJĘCIA

 

Recepta na uśmiech…

Recepta na uśmiech…

recepta_na_umiech

W dniu 3 marca uczniowie klas 1a i 2a pod opieką Pani Katarzyny Bender wzięli udział w zajęciach zorganizowanych pod hasłem „Recepta na uśmiech – jak radzić sobie ze stresem”.
Zajęcia odbyły się w bibliotece Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, przy ulicy Jana Pawła II. Prowadzącą zajęcia biblioterapeutyczne była Pani Katarzyna Kucharzewska, pracownik czytelni naukowej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej WOM.

Uczniowie naszego gimnazjum z zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładowi oraz chętnie wykonywali ćwiczenia relaksacyjne z muzyką w tle…

Zajęcia prowadzone w kręgu, atmosfera przyjaźni i życzliwości sprzyjały relaksowi, co pozwoliło na otwarcie się naszych uczniów, prezentację siebie oraz nawiązanie bliższych relacji koleżeńskich.

Wyjście do biblioteki WOM zorganizowała Pani Katarzyna Bender.

ZDJĘCIA

 

Dopalacze mogą Cię wypalić!

„Tylko słabi gracze biorą dopalacze!”

dopalacze2017

W dniu 7 marca uczniowie klas 1a i 2a pod opieką Pani Katarzyny Bender wzięli udział w zajęciach zorganizowanych pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić!”.
Zajęcia odbyły się w bibliotece Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, przy ulicy Jana Pawła II. Prowadzącą zajęcia biblioterapeutyczne była Pani Katarzyna Kucharzewska, pracownik czytelni naukowej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej WOM.

Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu prowadzącej oraz wzięła aktywny udział w scenkach, mających zaprezentować pożądane zachowania asertywne. Zadaniem każdej z grup roboczych było także opracowanie plakatu wraz z hasłem, co sprawiło naszym uczniom największą radość, dając prawdziwy upust ich kreatywności. Punktem końcowym zajęć była emisja 2 filmów odnoszących się do tematyki uzależnień.

Udział w zajęciach do bibliotecznych zorganizowała Pani Katarzyna Bender.

ZDJĘCIA

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska." - Józef Piłsudski
Imieniny
Dzisiaj jest
Niedziela
18 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Autorzy