Nasze Godło

Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego dla uczniów laureatów i finalistów olimpiad:

WIĘCEJ

Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z powodu przypadków losowych i zdrowotnych:

Zwolnienie uczniów z egzaminu gimnazjalnego

Zasady zwolnienia uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).


1. Zwolnienie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów – druk do pobrania

Zgodnie z § 38 ust 3. uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. (Opinia dyrektora powinna zawierać informację o nierokowaniu kontynuowania nauki).


2. Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły – druk do pobrania

Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie,  którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w terminie zasadniczym oraz w terminie dodatkowym ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i rozpatrzony po terminie dodatkowym egzaminu gimnazjalnego.

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię." - Johann Wolfgang Goethe
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
Autorzy