Nasze Godło

Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego dla uczniów laureatów i finalistów olimpiad:

WIĘCEJ

Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z powodu przypadków losowych i zdrowotnych:

Zwolnienie uczniów z egzaminu gimnazjalnego

Zasady zwolnienia uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).


1. Zwolnienie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów – druk do pobrania

Zgodnie z § 38 ust 3. uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. (Opinia dyrektora powinna zawierać informację o nierokowaniu kontynuowania nauki).


2. Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły – druk do pobrania

Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie,  którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w terminie zasadniczym oraz w terminie dodatkowym ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i rozpatrzony po terminie dodatkowym egzaminu gimnazjalnego.

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości." - Stanisław August Poniatowski
Imieniny
Dzisiaj jest
Poniedziałek
25 września 2017
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek, Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Ładysław, Piotr, Rufus, Świętopełk, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzisław
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Autorzy