Nasze Godło

Młodzi Kreatywni

„Kreatywnie o przyszłości”

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „Kreatywnie o przyszłości”. 
W załączeniu regulamin wraz z dokumentacją, niezbędną do przystąpienia do konkursu.

Najważniejsze informacje z regulaminu:

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
I kategoria - praca plastyczna (np. plakat, obraz lub inne formy plastyczne)
w temacie: „MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”,
II kategoria - praca literacka (np. wypracowanie, rozprawka, wiersz lub in.) 
w temacie:„MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”,
III kategoria - fotografia promująca przedsiębiorczość w temacie:
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”

W celu przystąpienia do Konkursu należy złożyć lub przesłać Organizatorowi dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
2) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (Załącznik nr 2),
3) pracę konkursową (prace muszą być podpisane na odwrocie danymi autora i nazwą szkoły).
Prace konkursowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego - Anny Wróblewskiej-Kaczorowskiej.

Ostateczny termin składania dokumentów: 29 marca 2017 r.

WYMOGI PRAC KONKURSOWYCH

Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria formalne:
1) kategoria I - praca plastyczna:
- format A3.

2) kategoria II - praca literacka:
- maksymalna objętość – 4 strony A4,
- wydruk komputerowy.

3) kategoria III - fotografia
- format A4 ok. 20 x 30 cm (dopuszcza się tolerancję 2 cm mniej lub więcej na krawędziach),
- wydruk na papierze.

Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne:
1) kategoria I - praca plastyczna:
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- interesujące wykonanie techniczne,
- walory estetyczne,

2) kategoria II - praca literacka:
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- interesująca lub przekonująca treść,
- walory językowe,
- poprawność merytoryczna, językowa i stylistyczna.

3) kategoria III – fotografia
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- walory estetyczne i techniczne fotografii

Trzy najlepsze prace w każdej kategorii Konkursu zostaną nagrodzone:
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 560 zł,
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 470 zł,
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 350 zł.
Komisja ma prawo przyznania po 2 wyróżnienia w każdej kategorii w formie nagrody rzeczowej o wartości do 100 zł.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNAGala podsumowująca trzecią edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”

13 czerwca 2016 roku w Teatrze Adama Mickiewicza odbyła się gala podsumowująca trzecią edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”.

Podczas uroczystości zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski wręczyli dyplomy laureatom konkursów organizowanych w ramach Projektu oraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Uczennica klasy III a Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie – Anita Polaczkiewicz otrzymała wyróżnienie w konkursie "KREUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ" - KATEGORIA II - PRACA LITERACKA.

Koordynatorem projektu w szkole był pedagog – Anna Wróblewska-Kaczorowska

ZDJĘCIA

PODZIĘKOWANIE DLA PANI WRÓBLEWSKIEJ - KACZOROWSKIEJ

PODZIEKOWANIE DLA GIMNAZJUM NR 2


 

III Edycja Projektu Informacyjno - Promocyjnego "Młodzi Kreatywni"

Konkurs "KREUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursów, realizowanych w ramach programu "Młodzi kreatywni". Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, oświadczenie opiekuna prawnego oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach poniżej. Prace plastyczne i literackie można składać do dni 25 marca 2016 roku do pedagoga szkolnego.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

UMOWA


 

Podsumowanie II Edycji Projektu Informacyjno - Promocyjnego "Młodzi Kreatywni"

W poniedziałek, 25 maja w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się Gala podsumowująca II edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Celem strategicznym projektu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on także pokazać młodym ludziom korzyści jakie mogą wyniknąć z założenia własnej działalności gospodarczej, a także zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi.
- Decyzje związane z wyborem szkoły czy studiów podjęte teraz mogą zaważyć na Waszym całym, przyszłym życiu. Tym bardziej cieszę się, że już drugi raz możecie wziąć udział w projekcie „Młodzi Kreatywni”. Życzę Wam, żebyście robili w przyszłości to, co lubicie, a wtedy praca będzie czystą przyjemnością i przyniesie Wam satysfakcję i spełnienie – mówił podczas inauguracji Projektu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W II edycji Projektu organizowane były warsztaty m.in. praktycznych aspektów prowadzenia firmy, marketingu i promocji towarów oraz usług, warsztaty z procedury rejestracji działalności gospodarczej, a także możliwości pozyskania funduszy europejskich na jej rozpoczęcie. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznać się z obowiązkami podatkowymi.

Realizowano także tzw. działania miękkie rozwijające kreatywność. W ramach projektu zorganizowano konkursy m.in. na najlepszy biznesplan, na pracę plastyczną i literacką o przyszłości na rynku pracy oraz na najlepszy amatorski film promujący wybraną profesję zawodową w naszym mieście. Zorganizowano także konkurs dla nauczycieli na najlepszy konspekt lekcji przedsiębiorczości. Łącznie do organizatora wpłynęło 78 zgłoszeń.
W Projekcie wzięło udział 14 gimnazjów oraz 18 szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy.
Podczas Gali zostały wręczone nagrody laureatom konkursów oraz podziękowania dla współorganizatorów Projektu. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Artura Barcisia i Cezarego Żaka.

(źródło: strona Urzędu Miasta Czestochowa)

PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY

 


 

Podziękowanie Dla Dyrektora Tomasza Ociepy

 


 

Konkursy dla przedsiębiorczych uczniów i nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi trzech konkursów, realizowanych w ramach programu "Młodzi kreatywni". Szczegóły poniżej.

KONKURSY


 

Prelekcja dla rodziców

Dnia 19 listopada 2014 roku rodzice uczniów klas III wysłuchali prelekcji doradcy zawodu z Centrum Informacji Zawodowej. Pani Monika Charciarek przekazała informacje dotyczące oferty Centrum Informacji Zawodowej dla uczniów i ich rodziców. Rodzice dowiedzieli się w jaki sposób wesprzeć dziecko w podjęciu decyzji co do dalszej drogi kształcenia. Pani Monika Charciarek omówiła system szkolnictwa w Polsce, zaprezentowała również częstochowskie szkoły ponadgimnazjalne, zwracając szczególną uwagę na szkoły techniczne i zawodowe.

Prelekcja odbyła się w ramach projektu realizowanego w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów – „Młodzi Kreatywni”.

 


 

Podsumowanie Projektu "Młodzi Kreatywni" rok szkolny 2013/2014

mlodzi_kreatywni

W dniach 21 i 22 maja 2014 roku uczniowie naszej szkoły wraz z koordynatorem projektu Młodzi Kreatywni – Anną Wróblewską-Kaczorowską uczestniczyli w konferencji oraz uroczystej gali podsumowującej projekt.

21 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja podsumowująca projekt informacyjno - promocyjny „Młodzi-Kreatywni”, realizowany  w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Projekt „Młodzi-Kreatywni” służył rozwijaniu kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – pokazywał młodym ludziom korzyści jakie mogą wyniknąć z założenia własnej działalności gospodarczej i wspierał współpracę przedsiębiorców z placówkami oświatowymi. Projekt realizowany był przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Podczas konferencji 9 szkół uczestniczących w projekcie, przedstawiło prezentacje dotyczące podejmowanych przez siebie działań, realizowanych w ramach projektu. Ogłoszono również plebiscyt na najbardziej zaangażowaną szkołę. Nasze gimnazjum zajęło III miejsce.

W dniu 22 maja 2014 roku odbyła się Uroczysta Gala w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Podczas spotkania z udziałem władz miasta, przedstawicieli instytucji miejskich, uczelni wyższych, pracodawców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestnicy projektu w artystyczny sposób podsumowali udział w przedsięwzięciu.

Laureaci konkursów organizowanych w ramach realizacji projektu odebrali nagrody, a szkoły uczestniczące oraz współorganizatorzy otrzymali podziękowania za zaangażowanie i udział.

Dla wszystkich, w spektaklu „Śmierć” Woody'ego Allena wystąpili aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji i gali podsumowującej projekt oraz prezentacji ilustrującej działania podejmowane w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie.

ZDJĘCIA

PREZENTACJA REALIZACJI PROJEKTU W PROGRAMIE POWER POINT


Młodzi Kreatywni

Projekt Informacyjno – Promocyjny "Młodzi-Kreatywni" realizowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości  i Tworzenia Nowych Miejsc w Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Mlodzi

3 grudnia 2013 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Młodzi-Kreatywni”, realizowany w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”. W konferencji uczestniczyły: pedagog szkolny – Anna Wróblewska -Kaczorowska oraz uczennica klasy II a Katarzyna Prokop.

Celem projektu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on także pokazać młodym ludziom korzyści jakie mogą wyniknąć z założenia własnej działalności gospodarczej, a także zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców współpracą  z placówkami oświatowymi.

Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostaną filmy dotyczące przedsiębiorczości i pokonywania własnych słabości. W szkołach organizowane będą warsztaty oraz debaty z przedsiębiorcami. Uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursach m.in. na najlepszy biznesplan oraz amatorski film promocyjny, opisujący przedsiębiorczość w naszym mieście. Planowane są również spotkani z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych promujące szkolnictwo zawodowe.

Mlodzi2


Konkurs "Młodzi w działaniu"

Mlodzi

Sukces Kuby Krakowskiego!!!

II miejsce w konkursie na najlepszą pracę literacką i film "Młodzi w działaniu"

GRATULUJEMY!!!

Rozstrzygnięto konkursy na najlepszy biznesplan „Moja przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” oraz na najlepszą pracę literacką i film „Młodzi w Działaniu” w ramach Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni” realizowanego przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy.

W konkursie na najlepszy biznesplan „Moja przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” nie przyznano I nagrody. II nagrodę otrzymała Celestyna Miłoś z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie, III - Justyna Huda z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. Ponadto wyróżniono Krystiana Gresztę z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie i Jakuba Fossę z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie.

W konkursie „Młodzi w Działaniu” w kategorii praca literacka w ramach projektu „Młodzi-Kreatywni” I nagrodę przyznano Laurze Politańskiej z Gimnazjum 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie, II - Jakubowi Krakowskiemu z Gimnazjum 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie, III - Krystianowi Dzidowskiemu z Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. Wyróżniono: Wiktorię Depczyńską z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Piłsudskiego w Częstochowie, Magdalenę Glin z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Piłsudskiego w Częstochowie i Paulinę Student z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Piłsudskiego w Częstochowie.

W  konkursie „Młodzi w Działaniu” w kategorii film I nagrody nie przyznano; II otrzymał Łukasz Świech z Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Sikorskiego, III - Kamil Leszewicz także z Technicznych Zakładów Naukowych. Ponadto wyróżniono Marcina Sałackiego i Dorotę Krakowską, oboje z VII LO im. M. Kopernika.

Uroczyste wręczenie wyróżnień i dyplomów dla uczestników wraz z upominkami nastąpi podczas Gali podsumowującej projekt „Młodzi-Kreatywni”, która odbędzie się 22 maja o godz. 17:00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza.


Seans filmowy

Seans filmowy "Ratując Pana Banksa"

ratujac_pana_banksa

Dnia 16 kwietnia 2013 roku w ramach projektu „Młodzi – Kreatywni”, uczennice klasy II a: Karolina Czyż, Patrycja Hutna, Kamila Nowak, Klaudia Leśnikowska pod opieką nauczyciela bibliotekarza wzięły udział w spotkaniu filmowym.

Uczennice obejrzały film pt. „Ratując Pana Banksa”. Film ukazuje niebywałą wytrwałość i nieustępliwość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. „Ratując Pana Banksa" to oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o kulisach powstania filmu "Mary Poppins" należącego do klasyki światowej kinematografii. Pełna nieporozumień i burzliwych kłótni współpraca pomiędzy legendarnym Waltem Disneyem (Tom Hanks) a pisarką P.L. Travers (Emma Thompson) omal nie zakończyła się niepowodzeniem i klęską produkcji filmowej.
Na usilne prośby swoich córek Walt Disney obiecuje zrealizować film na podstawie "Mary Poppins", ich ulubionej książki autorstwa P. L. Travers. Nie wie jednak, że spełnienie przyrzeczenia zajmie mu 20 lat. Aby zapewnić sobie prawa do ekranizacji, musi pozyskać przychylność surowej i bezkompromisowej pisarki, która nie zamierza patrzeć, jak jej ukochana książka jest poddawana dotkliwym przeróbkom w trybach hollywoodzkiej machiny. Jednak w miarę spadku sprzedaży powieści i pogarszania się sytuacji finansowej, Travers godzi się pojechać do Los Angeles, aby wysłuchać planów adaptacji. 
Seans poprzedzony został prelekcją doktora nauk humanistycznych Mateusza Dąsala. Prelegent podkreślił, że wytrwałość i nieustępliwość w dążeniu do osiągnięcia słusznego, zamierzonego celu to priorytety bardzo ważne dla młodych ludzi. Młodzież rozwiązła krótki test, na podstawie którego został określony poziom kreatywności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności. Prelegent podkreślił, że bardzo ważną cechą jest konsekwencja, motywacja i wytrwałość w dążeniu do celu.


Spotkanie w Urzędzie Miasta.

Spotkanie w Urzędzie Miasta z rodzicami uczniów klas III

Mlodzi

W dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 16 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III. W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego, rynku pracy oraz kształcenia zawodowego, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie właściwego wyboru szkoły. Będzie również możliwość zadania pytań w tym zakresie oraz uzyskania bliższych informacji.

Wicej szczegółów TUTAJ


Debata

Debata: „Budzimy przedsiębiorczość w młodych ludziach”

Mlodzi

Dnia 27 marca 2014 roku uczniowie klasy III b oraz III c uczestniczyli w debacie: „Budzimy przedsiębiorczość w młodych ludziach”,  zorganizowanej w ramach projektu MŁODZI KREATYWNI. Na spotkanie zaproszeni zostali: Pani Elżbieta Antosz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Agnieszka Meller – właściciel Agencji Poradnictwa Zawodowego APUS, Pan Marcin Biernat – Kierownik Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wśród uczestników debaty wybrana została Komisja Wnioskowa w składzie: Mateusz Bieńko – klasa III b, Olaf Bogus – klasa III b, Jakub Krakowski – klasa III b.

Zaproszeni goście podkreślili znaczenie doradztwa zawodowego. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, do konkurencyjności na nim. Przekazali młodym ludziom informacje na temat sposobu założenia, prowadzenia własnej firmy, opowiedzieli o zawodach przyszłościowych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Uczniowie wyciągnęli następujące wnioski z odbytej debaty:

  1. Gospodarka wolnorynkowa charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, rywalizacją.
  2. Sukces może osiągnąć każdy, kto wykonuje zawód zgodny z jego pasją, zainteresowaniami, jest perfekcyjny w tym co robi, w swoją pracę wkłada wysiłek.
  3. Niezbędnym warunkiem do uzyskania sukcesu zawodowego jest znajomość swoich zainteresowań, mocnych stron, bycie uczciwym wobec siebie, kierowanie się własnymi przekonaniami, a nie wyborami kolegów.
  4. Ważną umiejętnością jest biegła znajomość języka angielskiego.
  5. Młodzi ludzie powinni wyznaczyć sobie cel, jaki chcieliby osiągnąć w przyszłości, stanie się on motywacją do wytrwałej pracy i nauki.
  6. Pójście na łatwiznę, stabilizacja nie zapewnią człowiekowi jego rozwoju.
  7. Warto podejmować pracę w gimnazjum, liceum, podczas studiów. Dzięki temu kształtuje się poczucie wartości pracy, jej poszanowania,  umiejętność współpracy     w zespole.
  8. Zawody przyszłościowe, to zawody z branży usługowej, informatycznej, finansowej,  a także zawody związane z obsługą maszyn.
  9. SWOJE MARZENIA TRZEBA REALIZOWAĆ!

Debatę przygotowały p. Joanna Filak oraz p. Anna Wróblewska-Kaczorowska.

ZDJĘCIA


Seans filmowy

SEANS FILMOWY

Mlodzi

mitty2

Dnia 20 marca 2014 roku uczennice klasy II a: Klaudia Adamczyk, Kinga Grabowska, Karolina Pisarek, Daria Ujma wraz z pedagogiem szkolnym wzięły udział w spotkaniu filmowym w ramach projektu MŁODZI KREATYWNI.

Uczennice obejrzały film "Sekretne życie Waltera Mitty".  Film ten w ocenie krytyków filmowych jest dziełem stworzonym ku pokrzepieniu serc wszystkich widzów, którzy mocno zostali doświadczeni przez ostatni kryzys ekonomiczny i których marzenia i aspiracje nie przystają do brutalnej rzeczywistości.

Seans poprzedzony został prelekcją dr nauk humanistycznych Mateusza Dąsal. Prelegent podkreślił, że kreatywność i przedsiębiorczość to sprawy kluczowe dla młodych ludzi. Młodzież uczestniczyła w krótkim teście, który pozwolił  określić poziom kreatywności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności nawiązywania kontaktów, odporności na stres, przodownictwa w grupie, konsekwencji działania.  Prowadzący podkreślił, że bardzo ważną cechą jest pozytywne myślenie o sobie i swoich działaniach.

 


Zajęcia z przedsiębiorczości

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mlodzi_kreatywni

W dniu 19 lutego 2014 roku uczennice klasy II a: Karolina Czyż, Patrycja Hutna, Wiktoria Mielczarek, Katarzyna Prokop wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewską - Kaczorowską uczestniczyły w zajęciach z przedsiębiorczości. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Młodzi Kreatywni”, w którym uczestniczy nasza szkoła.

Warsztaty przygotowane zostały przez Politechnikę Częstochowską. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację „Marketing i promocja w Internecie”. Młodzież poznała sposoby reklamowania produktu w Internecie. Omówione zostały rodzaje reklam.  Przybliżono młodym ludziom pojęcia: reklama banerowa, SEO, reklama kontekstowa, programy partnerskie, e-mail marketingowy, reklama interaktywna, sponsorowanie, patronaty, advergaming, marketing wirusowy, social marketing, buzz marketing, blogowanie, prankvertising. Uczniowie obejrzeli film na temat social marketingu.

Ostatnim punktem zajęć była praca w grupach. Zadaniem młodzieży było wymyślenie spotu reklamowego opartego na emocjach odbiorcy. Produkty, które miały być reklamowane to: bielizna, balsam do ciała, film, dezodorant, cukierki, aparat fotograficzny. Uczniowie dobrze bawili się podczas wykonywania zadania,  a równocześnie ćwiczyli umiejętność komunikacji, współpracy niezbędnej w pracy zespołowej. Nagrodą dla drużyny, która wymyśliła najlepszy spot reklamowy, było zaproszenie do kawiarni na gorącą czekoladę.

ZDJĘCIA


Zajęcia z przedsiębiorczości

Zajęcia z przedsiębiorczości

mlodzi_kreatywni

W dniu 12 lutego 2014 roku uczennice klasy II a: Karolina Czyż, Patrycja Hutna, Wiktoria Mielczarek, Kamila Nowak, Katarzyna Prokop wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewską - Kaczorowską uczestniczyły w zajęciach z przedsiębiorczości.

Uczennice wysłuchały interesującego wykładu dr inż. Dariusza Krzywdy - Kierownika Zakładu Transportu Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Politechniki Częstochowskiej.

Dr inż. Dariusz Krzywda opowiedział uczniom o tym, jak można osiągnąć sukces naukowy, zawodowy, otworzyć własną firmę. Drogę do osiągnięcia sukcesu omówił na własnym przykładzie. Sprawiło to, że zagadnienia  związane z przedsiębiorczością przekazane zostały młodzieży w sposób ciekawy, przystępny. Podczas swojego wykładu podkreślał, jak ważny jest wybór właściwych studiów, podejmowanie wysiłku, nauka języków obcych, niezniechęcanie się porażkami.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Młodzi kreatywni”, w którym biorą udział uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów.

zajecia_przedsiebiorczosc


Konkurs dla młodych przedsiębiorców.

KONKURS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

mlodzi_kreatywni

W ramach realizacji projektu informacyjno – promocyjnego „Młodzi – Kreatywni”, Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do konkursu: „MŁODZI W DZIAŁANIU”.

Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej (np. wypracowania, rozprawki, reportażu) na temat:

„Kreatywnością zmieniam swoją przyszłość w SUKCES”.

Prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga szkolnego Anny Wróblewskiej – Kaczorowskiej do dnia 24 marca 2014 roku.

TUTAJ można zapoznać się z regulaminem Konkursu. Karty zgoszenia oraz oświadczenie opiekuna prawnego można odebrać u pedagoga szolnego.

 


 

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych." - Henryk Sienkiewicz
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Autorzy