Nasze Godło

Szkolne Koło Wolontariatu

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

logo_wolontariat

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby  nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”
Mikołaj Gogol

WOLONTARIAT (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.( Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest)

WOLONTARIUSZ to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Szkolne Koło Wolontariatu  działa w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów od 2004 roku. Co roku prowadzi nabór nowych członków - wolontariuszy, są to uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. W swojej codziennej działalności Koło Wolontariatu krzewi idee humanitaryzmu, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, oświaty zdrowotnej oraz pierwszej pomocy.

Wolontariusze biorą czynny udział w różnych akcjach charytatywnych na terenie miasta oraz w akcjach ogólnopolskich. Celem zaangażowania uczniów w akcje charytatywne jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, integracja młodzieży gimnazjalnej, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, ale także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek charytatywnych.

Stale współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie, Centrum Wolontariatu i Bankiem Żywności.

Nasi wolontariusze co roku biorą udział w następujących akcjach charytatywnych:

  • Ogólnopolska zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności oraz firmę DANON w ramach programu "Podziel się posiłkiem”
  • Ogólnopolska akcja charytatywna „Świąteczna Zbiórka Żywności” organizowana przez Banki Żywności
  • Ogólnopolska akcja charytatywna „Wielkanocna Zbiórka Żywności” organizowana przez Banki Żywności

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” oraz czynnemu udziałowi naszych uczniów w akcjach charytatywnych udaje się nam pozyskiwać paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Utrzymujemy kontakt z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Zarządem Rejonowym PCK w Częstochowie, Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Towarzystwem „Nasz Dom”, Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Stowarzyszeniem Pielęgniarsko – Opiekuńczym „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”

Wolontariusze z naszego gimnazjum z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w akcjach charytatywnych  i zbiórkach pieniędzy organizowanych przez wyżej wymienione instytucje.

W latach 2004 – 2008 organizowane były warsztaty dla uczniów klas pierwszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzięki współpracy ze Szkolnym Kołem PCK działającym w TZN w Częstochowie.

Opiekun Koła Wolontariatu p.Edyta Szeląg wraz z czterema uczniami zrealizowała projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Prezentacja projektu odbywała się w klasach pierwszych i drugich w czasie godzin z wychowawcą.

W dniu 27 maja 2013r. trzynastu uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem  p. Edytą Szeląg  wzięło udział w szkoleniu „Wolontariat bez tajemnic” zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie, które poprowadziła p. Marzena Radecka. Szkolenie miało charakter warsztatów i było  przeznaczone dla osób, które pragną swoim czasem i energią dzielić się z innymi. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy woluntarystycznej.

Od początku istnienia Szkolnego Koła Wolontariatu czyli roku 2004  pod kierunkiem p.Edyty Szeląg  wolontariuszami  naszego gimnazjum angażującymi się w akcje charytatywne było już ponad 400 uczniów, a z każda kolejną klasą pierwszą przybywa następnych. Satysfakcjonujące jest również to, że działania uczniów w wolontariacie nie kończą się po gimnazjum , gdyż wielu naszych absolwentów kontynuuje swoją przygodę z pracą wolontariusza także w szkole średniej, na studiach oraz w życiu dorosłym.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU MOŻE SIĘ POCHWALIĆ WYRÓŻNIENIAMI ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

  • W dniu 8 grudnia 2008r uczeń klasy 3b naszego gimnazjum Cyprian Jesionowski otrzymał wyróżnienie w śląskiej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu” od Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu za bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Uroczystość odbyła się w kinoteatrze „Rialto” w Katowicach z okazji  obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
  • W dniu 9 grudnia 2008r. Cyprian Jesionowski, na III Gali Wolontariatu w Częstochowie pod patronatem dr inż. Tadeusza Wrony – Prezydenta Miasta Częstochowy i prof. dr hab. Jerzego Buzka – Posła Parlamentu Europejskiego, odebrał z rąk wice prezydenta Częstochowy pana Jacka Betnarskiego nagrodę w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” dla wolontariusza 2008 roku w kategorii do 25 roku życia. Cyprian był jednym z sześciu nagrodzonych, a  w dodatku najmłodszym z nich.
  • Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu p.Edyta Szeląg otrzymała nagrodę dla koordynatora 2008 roku za bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka i dobra wspólnego.
  • Jakub Krakowski z klasy 3b po zdaniu testów sprawnościowych i z języka angielskiego, oraz udokumentowaniu swojej działalności woluntarystycznej zakwalifikował się , a następnie uczestniczył w dniach 1.09.2013 – 26.10.2013 w rejsie „Szkoły pod Żaglami” w ramach projektu „Dookoła Świata za pomocną Dłoń” realizowanego we współpracy z Kwaterą Główną Związku Harcerstwa Polskiego i Caritas  pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że był jednym z ośmiu Polaków biorących udział w rejsie na szesnastu uczestników płci męskiej.
  • wyróżnienie w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2013” w kategorii I Wolontariat do 25 roku życia - JAKUB KRAKOWSKI z klasy 3b
  • laureat konkursu  „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2013” w kategorii III Koordynator Koła Wolontariatup. EDYTA SZELĄG

DZIĘKUJĘ  WSZYSTKIM  WOLONTARIUSZOM  ZA OKAZYWANIENIE  DOBREGO  SERCA  I  STALE  ZACHĘCAM DO BRANIA UDZIAŁU W AKCJACH  CHARYTATYWNYCH :)

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu mgr Edyta Szeląg


Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

wolontariat22_04_2017

22 kwietnia uczniowie klasy 1a wzięli udział w akcji charytatywnej wraz z Fundacją Promień Nadziei. Uczniowie pomagali klientom sklepu SIMPLY MARKET pakować zakupy. W zamian dostawali datki pieniężne, które Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci - podopiecznych Fundacji.

Fundacja Promień Nadziei niesie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych marginalizacją społeczną, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a także ciężko chorym wymagającym leczenia specjalistycznego.

Opiekę nad uczniami sprawowały Anna Wróblewska-Kaczorowska oraz Edyta Szeląg.

Wolontariat_22_04_2017


 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Szkolenie dla uczniów ABC WOLONTARIATU

logo_wolontariat

W dniu 9 czerwca 2016r. uczniowie naszego gimnazjum z klas 1a, 2b i 3b wzięli udział w szkoleniu ABC WOLONTARIATU zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie, które poprowadziła p. Paulina Jesionowska. Szkolenie miało charakter warsztatów i było przeznaczone dla osób, które pragną swoim czasem i energią dzielić się z innymi. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy woluntarystycznej. Poruszane tematy w czasie szkolenia to:

- co to znaczy być wolontariuszem

- jakie są rodzaje wolontariatu

- dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj aktywności

- jak przygotować się do pracy wolontariusza

- jakie korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikają ze współpracy

- jaki rodzaj umowy - kontraktu zawrzeć z organizacją

- karta etyczna wolontariusza

- Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy

Szkolenie dla uczniów zorganizowała p. Edyta Szeląg


 

4 - 6 grudnia 2015 - akcja charytatywna „Świąteczna Zbiórka Żywności” pod hasłem: Podziel się zakupami w sklepie spożywczym. Na Bank trafią do potrzebujących!

zbirka_ywnoci_12.2015

Mąka, olej, konserwy, oraz słodycze - to produkty rekomendowane przez Banki Żywności do Świątecznej Zbiórki Żywności.

Produkty ze sklepów trafią do magazynu Banków Żywności, gdzie wolontariusze posortują, policzą i podzielą  je na paczki. Następnie Banki Żywności przekażą produkty lokalnym organizacjom dobroczynnym. Żywność jeszcze na święta trafi do osób potrzebujących z regionu. W ten sposób można zapewnić godne święta najuboższym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, dzieciom z domów dziecka, osobom chorym, bezdomnym, wychodzącym z nałogów. W zbiórkę w tym roku zaangażowała się rekordowa liczba 52000 wolontariuszy!

Akcja odbywała się w całej Polsce na terenie ponad 4000 sklepów spożywczych w 450 miejscowościach.

Uczniowie naszego gimnazjum już po raz kolejny przyłączyli się do udziału w tej akcji. Zbiórka odbyła się w sklepie „Lidl” na ul.Łódzkiej. Wolontariusze pracowali w godzinach od 9.00 do 13.00. Uczniowie byli pod opieką wolontariuszy pełnoletnich współpracujących z Bankiem Żywności w Częstochowie.

Przed przystąpieniem do akcji rodzice uczniów podpisali zgody na uczestnictwo swoich dzieci w tego typu przedsięwzięciu.

Wolontariuszami w czasie tegorocznej zbiórki było 5 uczniów z klasy 3b: PATRYCJA DYNUS, DARIA SŁABOŃ, MARTA KAIM, MATEUSZ ŁĄGIEWKA, ALICJA KULAWIK

Celem zaangażowania uczniów w zbiórkę żywności było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, integracja młodzieży gimnazjalnej, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, ale także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek charytatywnych.

Koordynatorem zbiórki żywności z ramienia szkoły była pani Edyta Szeląg.

ZDJĘCIA


ROK SZKOLNY 2014/2015

Szkolenie dla uczniów „ABC WOLONTARIATU”

abc_wolontariatu

W dniu 25 maja 2015r. siedemnastu uczniów naszego gimnazjum z klas 3a i 3b

Patrycja Hutna

Patrycja Witkowicz

Daria Ujma

Karolina Czyż

Kamila Nowak

Sandra Kopyto

Aleksandra Kluba

Paulina Zemła

Katarzyna Michalska

Anita Kluska

Kacper Kołacz

Artur Stępień

Zbigniew Czarnota

Piotr  Wiśniewski

Julia Pala

Klaudia Lis

Cyprian Kramarzyk

wzięło udział w szkoleniu ABC WOLONTARIATU zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie, które poprowadziła p. Paulina Jesionowska. Szkolenie miało charakter warsztatów i było przeznaczone dla osób, które pragną swoim czasem i energią dzielić się z innymi. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy woluntarystycznej. Poruszane tematy w czasie szkolenia to: 
- co to znaczy być wolontariuszem
- jakie są rodzaje wolontariatu
- dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj aktywności 
- jak przygotować się do pracy wolontariusza
- jakie korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikają ze współpracy 
- jaki rodzaj umowy - kontraktu zawrzeć z organizacją
- karta etyczna wolontariusza

- Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy

Szkolenie dla uczniów zorganizowała p. Edyta Szeląg

 

ZDJĘCIA


Kilometry Dobra w Częstochowie - 2015

kilometry_dobra

Dlaczego „Kilometry Dobra"?

„Dobro", ponieważ głównym celem akcji jest pomoc potrzebującym. Wszystkie zebrane pieniądze trafią do konkretnych organizacji partnerskich i zostaną przeznaczone na ich cele statutowe.

„Kilometry", bo jednym z celów kampanii jest ułożenie odcinka składającego się z monet jednozłotowych i próba pobicia aktualnego rekordu Guinnessa oraz ustanowienia rekordu Polski.

Kampania polega na zbieraniu funduszy na działalność statutową i rozwój - każda organizacja samodzielnie określa cel zbiórki. Zebrane pieniądze zostaną zamienione na monety jednozłotowe i wezmą udział w próbie pobicia rekordu Guinnessa w kategorii „najdłuższy szereg monet o jednym nominale". Obecny rekord Guinnessa należy do austriackiej organizacji BG/ BORG Kirchdorf an der Krems, która 9 grudnia 2011 roku, po prawie roku zbierania pieniędzy, ułożyła ciąg o długości 75,24 km, składający się z miliona jednocentówek euro.

Terminarz:

Start - 1 marca 2015 r. Wielki Finał – 31 maja 201 5 r.

w kampanii uczestniczy 30 organizacji,

a Częstochowę reprezentuje;

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie

Nasze gimnazjum przyłączyło się do udziału w tej akcji. W dniu 10 kwietnia 2014r. wolontariusze z klasy 1b i klasy 2b brali udział w zbiórce pieniędzy w Centrum Handlowym „Promenada”. Wolontariusze pełnili 3-godzinne dyżury w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 12.00 do 15.00. Przed przystąpieniem do akcji rodzice uczniów podpisali zgody na uczestnictwo swoich dzieci w tego typu przedsięwzięciu.

Wolontariuszami byli:

9.00 - 12.00

1. Zuzanna Lukas

2. Kamil Broniszewski

3. Joanna Ociepa

4. Małgorzata Sztuka

5. Kasjan Kraszkiewicz

6. Iwona Walachniewicz

7. Patrycja Reterska

12.00-15.00

1. Sandra Pelc

2. Halina Mazur

3. Anna Krakowska

4. Wiktoria Jeleń

5. Magdalena Niemczyk

Celem zaangażowania uczniów w akcję charytatywną było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, integracja młodzieży gimnazjalnej, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, ale także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek charytatywnych.

 

Organizatorem akcji z ramienia szkoły była pani Edyta Szeląg.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie Anna Stolarska i Edyta Szeląg.


Podziękowania dla gimnazjum, opiekuna Koła Wolontariatu i wolontariuszy za udział w tegorocznych akcjach charytatywnych

podziekowania_wolontariusze

W naszej szkole już od 10 lat prężnie działa Koło Wolontariatu. W tym roku szkolnym wolontariusze wzięli udział w trzech ogólnopolskich akcjach charytatywnych: „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna Zbiórka Żywności” i „Wielkanocna Zbiórka Żywności”. Opiekunem wolontariuszy i koordynatorem akcji z ramienia szkoły była pani Edyta Szeląg.

ZDJĘCIA

PODZIĘKOWANIA


OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA

„WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI”

20-22 marca 2015 r.

wielkanoc_zywnosc

W dniach 20-22 marca 2015 r. w regionie częstochowskim odbyła się kolejna Wielkanocna Zbiórka Żywności, organizowana przez Bank Żywności w Częstochowie. Przez weekend wolontariusze zbierali produkty w placówkach handlowych z przeznaczeniem dla osób najbardziej potrzebujących.

W naszym regionie Zbiórka odbyła się w ponad 50 sklepach na terenie Częstochowy, Kłobucka, Lublińca, Blachowni, Zawiercia, Boronowa, Mstowa i Poczesnej. Artykuły spożywcze zbierało ponad 400 wolontariuszy.

Ideą zbiórki żywności było zachęcenie jak największej liczby klientów sklepów do kupienia choćby jednego artykułu więcej i podzielenia się z potrzebującymi przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Wolontariusze Banku Żywności czekali na produkty o długiej przydatności do spożycia, takie jak: tłuszcze (olej, masło, margaryna), cukier, konserwy mięsne i rybne, słodycze, dżemy i przetwory owocowo-warzywne, a także tradycyjne produkty potrzebne na świąteczne stoły. Produkty zebrane podczas zbiórki trafią za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych, bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.  Wolontariusze dyżurowali przy specjalnie oznakowanych koszach oraz rozdawali ulotki zachęcające do włączenia się do zbiórki. Każdy mógł przekazać im produkty, którymi chciał podzielić się z osobami najuboższymi.

Nasze gimnazjum po raz kolejny przyłączyło się do udziału w tej ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Zbiórka odbyła się w sklepach "Społem" i "Fresh Market" w blaszaku na ul. PCK. Wolontariusze pracowali w godzinach od 9.00 do 15.00, pełniąc dwugodzinne dyżury. Uczniowie byli pod opieką wolontariuszy pełnoletnich współpracujących ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie. Przed przystąpieniem do akcji rodzice uczniów podpisali zgody na uczestnictwo swoich dzieci w tego typu przedsięwzięciu.

Wolontariuszami w czasie tegorocznej zbiórki było 23 uczniów naszego gimnazjum:

KLASA 1A

WIKTORIA MIELCZAREK

PAULINA JAKUBCZAK

ALEKSANDRA MAŁECKA

PATRYCJA ŻAK

KLASA 2A

BARTŁOMIEJ CIEŚLEWICZ

KLASA 2B

TYMOTEUSZ RUKSZA

PATRYCJA DYNUS

DARIA SŁABOŃ

ALICJA KULAWIK

MATEUSZ ŁĄGIEWKA

KLASA 3A

KAROLINA CZYŻ

KAMILA NOWAK

DARIA UJMA

PARTYCJA HUTNA

PATRYCJA WITKOWICZ

WERONIKA DYDUŁA

KONRAD JĘDRZEJCZYK

SANDRA KOPYTO

ALEKSANDRA KLUBA

KLASA 3B

MICHAŁ MILIK

PAULINA ZEMŁA

KACPER KOŁACZ

ANITA KLUSKA

Celem zaangażowania uczniów w zbiórkę żywności było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, integracja młodzieży gimnazjalnej, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, ale także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek charytatywnych.

Organizatorem akcji z ramienia szkoły i opiekunem wolontariuszy była pani Edyta Szeląg

ZDJĘCIA


Projekt Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE

„POCZTÓWKA DLA WOLONTARIUSZA”

logo_wolontariat

 

Wolontariusze naszego gimnazjum włączyli się w projekt Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE „Pocztówka dla wolontariusza” i w dniach od 1 do 4 grudnia 2014r. wykonywali kartki w dowolnej technice, które będą rozdawane Częstochowianom w dniu 5 grudnia 2014r. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

ZDJĘCIA

 

5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

logo_wolontariat

 

Corocznie, 5 grudnia, obchodzony jest Dzień Wolontariusza - święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym.

Ustanowienie przez ONZ w 1986 roku tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy woluntarystycznej i stało się zaczątkiem nowej tradycji, dniem dużej promocji idei wolontariatu.

Tego dnia na całym świecie odbywają się różnego rodzaju uroczystości, spotkania, imprezy, które są okazją do wyrażenia uznania dla wolontariuszy.

Z tej okazji w naszym gimnazjum zorganizowana została wystawa poświęcona Szkolnemu Kołu Wolontariatu, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności.

ZDJĘCIA


AKCJA CHARYTATYWNA

„ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOSCI”

akcja_charytatywna

 

W dniach 28, 29 i 30 listopada odbyła się już po raz osiemnasty Świąteczna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Banki Żywności. W sklepach spożywczych na terenie całej Polski przy oznakowanych koszach czekali wolontariusze Banków Żywności. Każdy mógł przekazać im jeden lub kilka produktów spożywczych. Wszystko na rzecz najuboższych osób w Polsce.

WIĘCEJ


Ogólnopolska Zbiórka Żywności

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

3 i 4 października 2014r.

„Dzieląc się zakupami pomagasz niedożywionym dzieciom”

zbiorka_zywnosci

W dniach 3 i 4 października 2014r. w sklepach w całej Polsce odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Żywności - „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM” zorganizowana przez Banki Żywności. Na wszystkich, którzy pragnęli podzielić się posiłkiem z niedożywionymi dziećmi, czekali wolontariusze Banków Żywności. Każdy z nas mógł pomóc i przyłączyć się do zbiórki. Wystarczyło wybrać się do jednego ze sklepów uczestniczących w zbiórce, których lista była opublikowana na stronach internetowych:www.podzielsieposilkiem.pl oraz www.bankizywnosci.pl. W specjalnie oznaczonych miejscach czekali wolontariusze z koszami, do których można było włożyć żywność z długim terminem ważności (ryż, konserwy mięsne, rybne i warzywne, olej, dania gotowe, soki, cukier, odżywki dla dzieci, dżemy itp.). Zebrane produkty zostaną przekazane organizacji pomagającej niedożywionym dzieciom.

WIĘCEJ

ZDJĘCIA

 

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy." - Adam Mickiewicz
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Autorzy