Nasze Godło

Twoje dane - Twoja Sprawa

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

W Miejskim Domu Kultury podsumowano Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” w Częstochowie. W tym roku szkolnym była to już VII edycja tego programu.

W spotkaniu, które odbyło się w czwartek, 18 maja uczestniczył zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w GIODO Tomasz Soczyński, który przekazał uczniom wiele ciekawych informacji na temat Internetu.

Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka, a w Częstochowie – Prezydent Miasta Częstochowy.

Podczas spotkania wręczono podziękowania za szczególne zaangażowanie w realizację działań na terenie miasta. Otrzymała je Alina Kula – emerytowany Kurator Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Barbara Michalska z fundacji EduKABE, która wielokrotnie gościła w Częstochowie, szkoląc młodzież.

Przedstawicielka Fundacji „Orange”, Bogna Olejnik, przeprowadziła szkolenie ,,JA W INTERNECIE. JAK BUDOWAĆ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI”.

Podczas podsumowania programu wręczono również nagrody w konkursie powiatowym z języka angielskiego „Your data – your concern”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z Częstochowy i powiatu.

W ramach Inicjatywy Lokalnej „Chroń swoją prywatność” Urząd Miasta Częstochowy, Fundacja Niech Się … Dzieje oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, jako partner wspierający, zorganizowali konkurs dla wszystkich mieszkańców Częstochowy. Zadaniem uczestników było zrobienie plakatu w formie komiksu, którego główną tematykę stanowiła ochrona danych osobowych. Nagrody laureatom wręczył Mariusz Włoga, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta. Organizatorzy wręczyli również podziękowania  dla szkół uczestniczących w działaniach związanych z projektem „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.

Koordynatorem programu w Częstochowie jest Magdalena Celeban, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych przy ulicy Augustyna. Koordynatorem programu na terenie naszej szkoły jest Jolanta Popa – nauczyciel bibliotekarz. Społeczność naszego gimnazjum reprezentowali w projekcie przez trzy lata uczniowie: Aleksandra Broncel, Kamil Broniszewski, Filip Garbaciak, Wiktoria Motyl, Patrycja Reterska, Zuzanna Lukas, Sebastian Szurgot, Joanna Ociepa, Iwona Walachniewicz, Wiktoria Gęsiarz, Patryk Gorzkowski, Justyna Lubasińska. Uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach, wykładach, spotkaniach, konkursach zdobywając liczne nagrody.

Program realizują Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademia im. Jana Długosza.

PODZIĘKOWANIE DLA PANI POPY

PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY


Twoje dane – twoja sprawa

Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Ideą Programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.

W ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Szkolenie prowadziła Pani Barbara Michalska, wiceprezes Zarządu Fundacji EduKABE w Łodzi. Pani Michalska mówiła o problemie bezpieczeństwa i handlu informacjami w Internecie. Następnie nawiązała do profilowania np. reklam i problemu kradzieży danych osobowych. Wspomniała również o hasłach i przestrzegała przed ujawnianiem ich komukolwiek.

Spotkanie odbyło się 31 marca w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy III b: Zuzanna Lukas, Patrycja Reterska, Wiktoria Motyl, Joanna Ociepa, Iwona Walachniewicz, Filip Garbaciak, Oskar Dłubak. Wyjście na szkolenie zorganizowała Pani Jolanta Popa, nauczyciel bibliotekarz.

ZDJĘCIA


 

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

W związku z realizacją VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych zorganizowali konkurs z języka angielskiego w ramach współpracy z GIODO.

Konkurs odbył się w dniu 17 marca 2017r. w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie i sprawdzał znajomość zagadnień gramatycznych, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych. Tematyka tekstów oraz zadań związana była z ochroną danych osobowych.

Cele konkursu to:

-poszerzenie wiedzy uczniów z Częstochowy oraz okolic na temat ochrony danych osobowych

-zaznajomienie uczniów z tematyką ochrony danych osobowych w języku angielskim

-rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim

-doskonalenie kompetencji językowych uczniów

-doskonalenie i wzbogacenie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo

-wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział troje uczniów z klasy IIa: Patryk Grabara, Natalia Nowakowska i Weronika Zięba. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczyciel bibliotekarz Pani Jolanta Popa.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 27 marca na stronie internetowej ZST oraz ZSSB.

TRZYMAMY KCIUKI!!!

 


 

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

10 marca 2017r. grupa uczniów Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Warsztaty poprowadził pracownik Samorządowego Ośrodka Doskonalenia – Pan Maciej Wiłun przy współpracy z koordynatorem Programu – Panią Magdaleną Celeban.

W warsztatach uczestniczyli: Kamil Broniszewski, Wiktoria Gęsiarz, Patryk Gorzkowski, Zuzanna Lukas, Sebastian Szurgot, Iwona Walachniewicz, Wiktoria Motyl, Sebastian Świąć i Filip Garbaciak. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Jolanta Popa.

ZDJĘCIA


 

Otwarte Zasoby Edukacyjne

W związku z podejmowanymi działaniami w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” dnia 12 grudnia na Akademii Jana Długosza odbyły się warsztaty dotyczące Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Warsztaty prowadziła Pani Anna Skowron – asystentka Wydziału Filologiczno-Historycznego w Instytucie Filologii Języków Obcych AJD, Dyrektorka Centrum Kształcenia na Odległość AJD.

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów z klasy III b: Joanna Ociepa i Kamil Broniszewski.

Otwarte zasoby edukacyjne to treści, które są opublikowane na wolnych licencjach lub zostały przeniesione do domeny publicznej. Oznacza to, że można je swobodnie kopiować i rozpowszechniać a także modyfikować. Licencje, na których te treści są publikowane, pozwalają na kreatywne korzystanie z zasobów bez konieczności kontaktu z ich autorami. Często są to Creative Commons.

Idea, jaka towarzyszy tworzeniu i udostępnianiu otwartych materiałów to chęć dzielenia się swoją wiedzą z innymi, a także poczucie, że wiedza jest własnością wspólną, dostęp do niej nie może być zatem zamknięty i ograniczony do wybranych osób.

Wiedza to wspólna własność, z której każdy powinien móc korzystać oraz mieć możliwość jej rozpowszechniania, doskonalenia i publikowania zmian z korzyścią dla całej społeczności.

ZDJĘCIA


VII edycja Programu Twoje dane – Twoja sprawa

IMGP4464

4 listopada 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta zainaugurowano VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Zaproszonych gości przywitała Pani Magdalena Celeban – lider programu. Przedstawiła harmonogram planowanych działań w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu i zdała relację z uroczystej inauguracji programu w Warszawie w GJODO.

Następnie Pani Anna Skowron – asystent Wydziału Filologiczno-Historycznego z Instytutu Filologii Języków Obcych AJD zapoznała zebranych z planowanymi szkoleniami na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Później Pani Barbara Michalska – wiceprezes Zarządu Fundacji EduKABE – Łódź wygłosiła referat p.t. „Weź sprawy w swoje ręce – Twoje bezpieczeństwo online”. Gość specjalny Pan Maciej Kępka – przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) przeprowadził szkolenie dla młodzieży nt. „Internet jest lepszy niż myślicie”.

Podczas spotkania uczniowie częstochowskich szkół i nauczyciele poznali najważniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz dyskutowali o własnych doświadczeniach związanych z tematem. Młodzież mogła również zapisać się na warsztaty, których tematyka dotyczy podstaw ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w Internecie oraz otwartych zasobów edukacyjnych.

Naszą szkołę w programie reprezentują (już trzeci rok z kolei) uczniowie z IIIb: Aleksandra Broncel, Kamil Broniszewski, Wiktoria Gęsiarz, Patryk Gorzkowski, Justyna Lubasińska, Zuzanna Lukas, Joanna Ociepa, Patrycja Reterska, Sebastian Szurgot, Iwona Walachniewicz.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” to przedsięwzięcie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, realizowana od 2009 roku przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

W Częstochowie program realizują: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Akademia im. Jana Długosza przy współpracy z GIODO.

IMGP4465

Podsumowanie działań programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”

W dniu 18 maja 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie odbyła się uroczystość podsumowania działań programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” realizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Była to VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego realizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespołem Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespołem Szkół Technicznych, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia oraz Akademią im. Jana Długosza.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II b: Aleksandra Broncel, Kamil Broniszewski, Patryk Gorzkowski, Justyna Lubasińska, Zuzanna Lukas, Joanna Ociepa, Patrycja Reterska, Sebastian Szurgot i Iwona Walachniewicz.

Podczas spotkania wręczono podziękowania dla szkół, które wzięły udział w projekcie „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Podczas podsumowania przeprowadzony został panel dyskusyjny z udziałem specjalistów na temat obecnego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, otwartych zasobów edukacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci. W panelu udział wzięła uczennica naszej szkoły Aleksandra Broncel.

Wśród zaproszonych gości był Pan Maciej Kępka z Fundacji Dzieci Niczyje, który jest koordynatorem Kampanii Społecznej przeciwko przemocy werbalnej w Internecie. Przeprowadził on szkolenie, które dotyczyło uświadamiania młodzieży szkodliwości internetowego hejtu i mowy nienawiści.

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

PODZIĘKOWANIE DLA GIMNAZJUM NR 2

PODZIĘKOWANIE DLA PANI JOLANTY POPY

PODZIĘKOWANIE DLA PAULIBY BALSAM

PODZIĘKOWANIE DLA OLI MAŁECKIEJ

PODZIĘKOWANIE DLA JOANNY OCIEPY

PODZIEKOWANIE DLA IWONY WALACHNIEWICZ

PODZIEKOWANIE DLA PATRYCJI ŻAK


VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„Twoje dane – Twoja sprawa”

II miejsce Kamila Broniszewskiego z klasy II b!!!

W dniu 25.01.2016r. w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbył się finał konkursu wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Konkurs został zorganizowany dla szkół zgłoszonych do VI edycji Ogólnopolskiego Programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”. Konkurs wiedzy nt. ochrony danych osobowych „Chroń swoje dane” został rozstrzygnięty 29.01.2016r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

II miejsce w tym konkursie zajął uczeń naszego gimnazjum Kamil Broniszewski z klasy II b. W konkursie wystartowały również dwie inne uczennice naszej szkoły Joanna Ociepa i Iwona Walachniewicz.

W tym dniu odbyło się też szkolenie dla zaproszonych gości. Omówiono zasady zachowania bezpieczeństwa w Internecie i zjawisko cyberprzemocy, wysłuchano wykładu pt. „ABC Ochrony Danych Osobowych” i „Otwarte zasoby edukacyjne”.

Wspomniane działania objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.

ZDJĘCIA

DYPLOM KAMILA BRONISZEWSKIEGO

PODZIĘKOWANIE DLA PANI POPY

PODZIĘKOWANIE DLA ASI OCIEPY

PODZIĘKOWANIE DLA IWONY WALACHNIEWICZ


I etap konkursu wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych. „Twoje dane – Twoja sprawa”

20 stycznia 2016r. w naszej szkole odbył się I etap konkursu wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych. W konkursie udział wzięło dziesięciu uczniów z klasy IIb. Do II etapu zakwalifikowało się troje uczniów:

I miejsce – Iwona Walachniewicz

II miejsce – Joanna Ociepa

III miejsce – Kamil Broniszewski.

II etap konkursu odbędzie się 25 stycznia w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W konkursie na plakat związany z tematyką ochrony danych osobowych wzięły udział dwie uczennice: Joanna Ociepa i Iwona Walachniewicz. Ogłoszenie wyników nastąpi również podczas uroczystości 29 stycznia.

 

Twoje dane - Twoja Sprawa

twoje_dane_styczen_2016

W związku z realizacją VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych 12 stycznia 2016r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów i uczniów z różnych szkół. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie z klasy II b: Aleksandra Broncel, Kamil Broniszewski, Wiktoria Gęsiarz, Patryk Gorzkowski, Justyna Lubasińska, Zuzanna Lukas, Joanna Ociepa, Patrycja Reterska, Sebastian Szurgot, Iwona Walachniewicz.

Podczas szkolenia została omówiona tematyka ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w Internecie.

Zaproszono uczniów i wszystkich mieszkańców Częstochowy do wzięcia udziału w konkursie na plakat związany z tematyką ochrony danych osobowych. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Działania realizowane w ramach VI edycji programu objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty.

ZDJĘCIA


VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„Twoje dane – Twoja sprawa”

Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zaprosili nasze Gimnazjum na inaugurację działań podejmowanych na terenie Częstochowy w ramach programu. Program jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze prywatności i danych osobowych umożliwia dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W tym roku szkolnym uczestnikami programu jest dziesięciu uczniów z klasy IIb. Opiekę nad realizacją działań w naszej szkole w ramach programu sprawuje Pani Jolanta Popa – nauczyciel bibliotekarz.

W dniu 29 października w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych odbyła się inauguracja działań podejmowanych w ramach programu. Podczas spotkania zapisaliśmy się na warsztaty, których tematyka związana jest z podstawami ochrony danych osobowych, bezpieczeństwem w Internecie i cyberprzemocą. Szkolenie dla młodzieży przeprowadził Pan Kamil Śliwowski – przedstawiciel fundacji Panoptykon.

W ramach programu zostaną podjęte następujące działania:

- szkolenie prowadzone przez Pana Macieja Wiłuna na temat ochrony danych osobowych w Internecie,

- konkurs otwarty na wiersz o tematyce związanej z ochroną danych osobowych,

- konkurs z języka angielskiego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

W ubiegłym roku laureatką konkursu na wiersz o tematyce ochrony danych osobowych została uczennica naszego Gimnazjum Anita Polaczkiewicz z klasy IIIa.

twoje_dane_twoja_sprawa

„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych po raz kolejny zaprosili nas do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem programu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ochrony prywatności oraz danych osobowych i pogłębienie wiedzy z tego zakresu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku szkolnym nasze gimnazjum będzie reprezentowało dziesięciu uczniów z klasy II b. pod opieką pani Jolanty Popa. Inauguracja działań podejmowanych w ramach programu odbędzie się w dniu 29.10.2015r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych. Szkolenie dla młodzieży przeprowadzi pan Kamil Śliwowski – przedstawiciel fundacji Panoptykon.

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU

Poniżej przedstawiamy prezentacje dotyczące Programu:

PROGRAM SZKOLENIA

PREZENTACJA I

PREZENTACJA II

PREZENTACJA III

PREZENTACJA IV

PREZENTACJA V

PREZENTACJA VI

PROGRAM EDUKACYJNY "TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA"

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego celem jest pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

W programie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Termin zgłoszenia upływa 25 września 2015r.

REGULAMIN

Podziękowanie za udział w akcji "Twoje dane – Twoja sprawa"

Nasze Gimnazjum otrzymało podziękowanie za udział w działaniach organizowanych w ramach V edycji ogólnopolskiego programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane – Twoja sprawa". Program prowadzony był w szkole przez panią Jolantę Popę, która wraz z uczniami brała w tym roku szkolnym udział w szeregu imprezach w ramach tej akcji.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Partnerami programu są: Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Program „Twoje dane – Twoja sprawa” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W roku szkolnym 2014/2015 nasze gimnazjum zostało, drugi raz z rzędu, zaproszone do uczestnictwa w tym programie. Pieczę nad realizacją projektu sprawowali: Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikami programu w szkole było jedenastu uczniów z klasy 2a. Opiekę nad realizacją działań w Gimnazjum nr 2 w ramach programu sprawowała Pani Jolanta Popa.

W ramach programu zostały podjęte następujące działania:

- spotkanie inauguracyjne zorganizowane w ZSS-B,

- szkolenie prowadzone przez koordynatorkę programu p. Magdalenę Celeban dotyczące danych osobowych,

- szkolenie prowadzone przez p. Macieja Wiłuna na temat ochrony danych osobowych w Internecie,

- konkurs otwarty na wiersz o tematyce związanej z ochroną danych osobowych dla mieszkańców Częstochowy,

- powiatowy konkurs z języka angielskiego „Twoje dane – Twoja sprawa”,

- Gra Miejska.

Laureatką konkursu na wiersz o tematyce ochrony danych osobowych została uczennica naszego gimnazjum Anita Polaczkiewicz, która zaprezentowała swój utwór podczas podsumowania działań w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

PODZIĘKOWANIE

Gra Miejska „Twoje dane – Twoja sprawa”

W związku z realizacją V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy Wydział Edukacji, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Akademia im. Jana Długosza zaprosili uczniów naszej szkoły do udziału w grze miejskiej, związanej z ochroną danych osobowych oraz instytucją GJODO.

Gra odbyła się w dniu 13 maja w budynku Akademii im. Jana Długosza. Naszą szkołę reprezentowała drużyna 3 - osobowa w składzie: Iga Chmielewska, Paulina Łyko i Grzegorz Nowacki – uczniowie klasy II a. Drużyny na starcie otrzymały zaszyfrowane mapki z punktami kontrolnymi gry, w których na uczestników czekały zadania do wykonania w postaci pytań i łamigłówek. Punktami kontrolnymi dla naszej drużyny były: Bank Polski, Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego i siedziba radia RMF. Po upływie regulaminowego czasu grupy stawiły się na mecie i oddały wyniki swojej pracy, które zweryfikuje komisja konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja w Miejskim Domu Kultury podczas podsumowania realizacji działań podejmowanych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

ZDJĘCIA

V edycja Ogólnopolskiego Programu "Twoje dane - Twoja sprawa"

twoje_dane_warsztaty

21 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych przy ulicy Augustyna. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II a: Adrianna Barwaniec, Brtomiej Cieślewicz, Paulina Łyko, Anita Polaczkiewicz, Sandra Rybak, Natalia Socha i Wiktoria Turek. Zajęcia prowadzili pan Maciej Wiłun - informatyk, nauczyciel ZSSB i pani Magdalena Celeban - koordynator Projektu. Uczniowie jak zwykle z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach i zadeklarowali swój udział w konkursie z języka angielskiego, który będzie zorganizowany w ramach Projektu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZDJĘCIA

Konkurs na wiersz o temetyce związenej z ochroną danych osobowych.

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC!!! PIERWSZE MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE!!!

konkurs_wiersz_dane_osobowe

Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie były organizatorami konkursu w ramach działań związanych z V edycją programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - Twoja sprawa". Uczestnicy konkursu zobowiązani byli napisać wiersz o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Do konkursu zgłosiły się dwie uczennice naszej szkoły: Aleksandra Małecka z klasy I a i Anita Polaczkiewicz z klasy II a. Obie dziewczęta osiągnęły sukces: Ola została nagrodzona wyróżnieniem a Anita pokonała wszystkich rywali zdobywając I miejsce!!! Laureatkę do konkursu przygotował dyrektor szkoły i nauczyciel języka polskiego pan Tomasz Ociepa, a Olę nauczycielka języka polskiego pani Małgorzata Zakłada - Szettel.

GRATULUJEMY UCZENNICOM I ICH OPIEKUNOM!!!

Dyplom Anity Polaczkiewicz

Dyplom Oli Małeckiej

Relacja na stronie Urzędu Miasta Częstochowy

Wiersz Anity Polaczkiewicz
Wiersz Oli Małeckiej


V edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„Twoje dane – Twoja sprawa”

Twoje_dane_I

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprosił naszą szkołę do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Program ten jest kierowany do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Naszą szkołę w tym programie reprezentuje jedenastu uczniów klasy II a; jest to dla nich kontynuacja działań z ubiegłego roku szkolnego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 października w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych. Uczestnicy zapoznali się z harmonogramem działań w bieżącym roku szkolnym.

Twoje_dane_II

GIMNAZJUM NR 2 OTRZYMAŁO PODZIĘKOWANIA W FINALE PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

DZIĘKUJEMY!!!

Ochrona

W związku z realizacją IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z GJODO, zaprosili uczniów i nauczycieli na podsumowanie działań realizowanych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu. Spotkanie odbyło się w dniu 23 maja 2014 r. w Miejskim Domu Kultury. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów z klasy 1a, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach, konkursach podejmowanych przez organizatorów w ramach projektu.

Podczas spotkania zostały wręczone podziękowania dla szkół, które wzięły udział w projekcie, dla uczniów za udział w konkursie wiedzy w ramach programu GJODO i dla nauczycieli za przygotowanie i opiekę nad uczniami. W naszej szkole opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel bibliotekarz pani Jolanta Popa.

PODZIĘKOWANIE DLA GIMNAZJUM 2

PODZIĘKOWANIE DLA PANI POPY


TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

Ochrona

W związku z realizacją IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” Urząd Miasta Częstochowy – wydział Edukacji, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych zaprosili nas na kolejne spotkanie w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2013r. w ZST przy Alei Jana Pawła II.

Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów z klasy 1a, którzy realizują wyżej wymieniony projekt. Zaproszonymi gośćmi byli także pracownicy Sądu – sędzia, prokurator, adwokat i kurator. Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładów na temat skutecznej ochrony danych osobowych. Upewnili się, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi im sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Jolanta Popa – bibliotekarz w Gimnazjum nr 2.

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska." - Józef Piłsudski
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Autorzy