Nasze Godło

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Odkrywać nieznane, tworzyć nowe..."


kapital_ludzkiodkrywac_nieznaneunia_europejska

"Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III "Wysoka jakość oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Podziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt objął swoim zasięgiem sto sześćdziesiąt szkół w całej Polsce. Skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych (uczniowie klas I i II) chcących rozwijać swoje zainteresowania podczas doświadczeń praktycznych oraz warsztatów na uczelniach wyższych.

 

Korzyści z realizacji projektu:

  • Udział w zajęciach na uczelniach wyższych i warsztatach wyjazdowych;
  • Nagroda dla najwybitniejszych uczestników - udział w pięciodniowych warsztatach w najbardziej znaczącej instytucji naukowej na świecie CERN w Genewie;

  • Czterdzieści osiem najaktywniejszych szkół uzyska zestaw wsparcia przedmiotowego do nauczania fizyki (laptop, rzutnik multimedialny, oprogramowanie, pomoce naukowe).

 

Zajęcia w ramach projektu:

Zajęcia 14 osobowych grup trwają 3 godziny w tygodniu, 2 godz. w pracowni fizycznej, 1 godz. w pracowni komputerowej (przygotowanie zajęć, opracowanie wyników zajęć, kontakt z innymi uczestnikami projektu). Na potrzeby projektu została utworzona platforma internetowa w oparciu o Moodle. Zawiera informacje niezbędne do prowadzenia zajęć (program, zadania do wykonania, słownik terminów fizycznych, fizyczny słownik polsko-angielski, informacje o grupach i nauczycielach prowadzących zajęcia, fora użytkowników, materiały szkoleniowe).

Program jest realizowany przez trzy lata w III autonomicznych etapach. W każdym etapie wszyscy uczniowie biorą dwukrotnie udział w zajęciach na lokalnych uczelniach wyższych, 2 godz. wykład, pokaz, 2 godz. zajęcia laboratoryjne, zwiedzanie uczelnianych pracowni fizycznych, zapoznanie się z ofertą studiów.

Każda grupa uczniowska, podzielona na 2 osobowe zespoły przygotowuje propozycję doświadczenia fizycznego, które chciałaby zaprezentować i omówić na 3 dniowych warsztatach fizycznych. Najlepsze zespoły w sumie 20 uczniów oraz 10 nauczycieli opiekunów (160 uczniów i 80 nauczycieli w całym kraju) w danym regionie, bierze udział w trzydniowych warsztatach Zobacz-Zbadaj-Zrozum. Pomoce dydaktyczne grupy przywożą ze sobą, mogą to być pomoce ze szkolnej pracowni fizycznej lub wykonane własnoręcznie.

Na podstawie wewnętrznego konkursu przeprowadzonego na platformie projektu, 40 uczniów (najlepszych w każdym regionie: po 1 z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej czyli 16 uczniów oraz 24, którzy uzyskali największą ilość punktów, 12 z gimnazjum 12 ze szkoły ponadgimnazjalnej) biorą udział w 5 dniowych warsztatach fizycznych w CERN w Genewie.

Na podstawie sprawozdań z realizacji projektu, ewaluacji oraz wyników pracy z dziećmi, w każdym regionie jedno gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna w sumie 16 szkół uzyskuje Przedmiotowy Zestaw Wsparcia (PZW) w postaci zestawu komputerowego, rzutnika multimedialnego, oprogramowania i pomocy naukowych (zestaw pomocy naukowych zostanie ustalony na podstawie indywidualnych potrzeb).

 

Terminy:

Rekrutacja uczestników

I edycja zajęć od 01.12.2008 r. do 28.02.2009 r.
II edycja zajęć od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.
III edycja zajęć od 01.07.2010 r. do 20.09.2010 r.


Realizacja zajęć

I edycja w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r.
II edycja w okresie od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.
III edycja w okresie od 01.03.2011 r. do 29.02.2012 r.

 

Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Atut Dolny Śląsk s.c. Honorowy patronat nad projektem objął Śląski Kurator Oświaty mgr Stanisław Faber.

atut

I edycja projektu

01.03.2009 r. - 28.02.2010 r.

W tej edycji projektu uczestniczyło 14 uczniów.

 


II edycja projektu

01.03.2010 r. - 28.02.2011 r.

W tej edycji projektu uczestniczyło 17 uczniów z klas II i III.

Warsztaty fizyczne w Borkach

Uczestnicy projektu edukacyjnego wzięli udział w konkursie pt. "Zobacz - Zbadaj - Zrozum". Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie wymyślonego przez siebie doświadczenia fizycznego, przedstawienie hipotezy i oczekiwanego wyniku oraz wytłumaczenia zachodzących w doświadczeniu zjawisk i ich zastosowania w praktyce. Cała grupa została podzielona na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół mógł maksymalnie zdobyć 11 punktów. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki. Dwa zespoły w składzie Karolina Szczerba i Monika Jeziorska, które przedstawiły doświadczenia z działu - właściwości cieczy i gazów oraz Szymon Harciarek i Bartosz Mielczarek, którzy przygotowali doświadczenia z działu - źródła prądu zmiennego i stałego zdobyły 10 punktów. Organizatorzy konkursu zdecydowali, iż główną nagrodę w konkursie - udział w trzydniowych warsztatach otrzyma grupa chłopców.

Po 9 punktów otrzymały trzy zespoły uczniów:
Kinga Rurańska i Tamara Rogowska, dziewczęta przygotowały doświadczenia z działu - zjawiska cieplne;
Katarzyna Ososińska i Patrycja Łyko, które przygotowały doświadczenia z działu - hydrostatyka i aerostatyka;
Dariusz Jaroszewski i Adrian Machura, chłopcy przygotowali doświadczenia z działu - właściwości gazów.

borki01

borki02

borki03

borki04

zobacz prezentację

 

Sukces uczennicy i nauczyciela

Karolina Szczerba, uczennica klasy 3c wyjechała na warsztaty do największego laboratorium na świecie CERN w Genewie.

karolina

Karolina uczęszczała na zajęcia ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ?Odkrywać nieznane, tworzyć nowe ? program rozwijania zainteresowań fizyką?. W ramach tego projektu został ogłoszony konkurs pt. "CERN Genewie". Przez cały okres trwania projektu uczniowie zbierali punkty uczestnicząc w innych konkursach i aktywnie pracując na zajęciach. Szóstego grudnia rozwiązywali online na platformie projektu, decydujący o ostatecznych wynikach, test sprawdzający ich wiedzę i umiejętności z fizyki. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 30 grudnia na stronie internetowej projektu e-fizyka. Karolina znalazła się w gronie laureatów i 12 lutego 2011 roku wyjechała na siedem dni do Genewy.

CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie. Laboratorium, powstałe w 1954 r., było jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć Europy i stało się wzorem współpracy międzynarodowej. Początkowa liczba 12 sygnatariuszy konwencji CERN-owskiej wzrosła obecnie do 20 państw członkowskich.

cern

Karolina otrzymała Certyfikat uczestnictwa w warsztatach fizycznych CERN w Genewie organizowanych dla uczniów wykazujących ponadprzeciętne zdolności i szczególne zaangażowanie w ramach projektu.

Certyfikat

III edycja projektu

01.03.2011 r. - 29.02.2012 r.

Pokazy fizyczne

4 czerwca 2011 roku uczestniczyliśmy w pokazach fizycznych zorganizowanych w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Temat warsztatów: Proces widzenia u człowieka "Czy te oczy mogą kłamać". W drugiej części warsztatów uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia z zakresu elektrostatyki. Warsztaty prowadził dr Zygmunt Olesik, dr Jadwiga Olesik oraz mgr Marek Orkisz.

Projektedukacyjny143

Projektedukacyjny150

Projektedukacyjny160

zobacz więcej zdjęć

24 września 2011 roku uczestnicy projektu edukacyjnego brali udział w pokazach fizycznych zorganizowanych w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Temat warsztatów: Geniusz i pracowitość Marii Skłodowskiej - Curie, ważne wydarzenia z życia. W drugiej części warsztatów uczniowie samodzielnie wyznaczali gęstość cieczy i ciał stałych na podstawie prawa Archimedesa. Warsztaty prowadził dr Zygmunt Olesik oraz mgr Marek Orkisz.

p9240157

p9240193

zobacz więcej zdjęć

 

Warsztaty w Rawie Mazowieckiej

Uczestnicy projektu edukacyjnego wzięli udział w konkursie pt.: "Zobacz - Zbadaj - Zrozum". Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie wymyślonego przez siebie doświadczenia fizycznego. Przedstawienie hipotezy i oczekiwanego wyniku oraz wytłumaczenia zachodzących w doświadczeniu zjawisk i ich zastosowania w praktyce. Cała grupa została podzielona na dwuosobowe zespoły. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki. Organizatorzy konkursu zdecydowali, iż główną nagrodę w konkursie - udział w trzydniowych warsztatach otrzyma zespół w składzie Maja Karoń i Kinga Mielczarek. Dziewczęta przygotowały doświadczenia z zakresu optyki.
Warsztaty odbyły się w dniach od 9 do 11 września w Rawie Mazowieckiej. W ciągu tych trzech dni mieliśmy również czas na zwiedzanie okolicy, ognisko i długie rozmowy na tematy nie tylko fizyczne.

p9100033

p9110153

zobacz więcej zdjęć

Sukces ucznia i nauczyciela

Dominik Piech uczeń klasy 2b wyjechał na warsztaty do największego laboratorium na świecie CERN w Genewie.

Dominik uczęszczał na zajęcia trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Odkrywać nieznane tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką" współfinansowanego przez Unie Europejską. W ramach tego projektu został ogłoszony konkurs pt. "CERN". Przez cały okres trwania projektu uczniowie zbierali punkty uczestnicząc w innych konkursach i aktywnie pracując na zajęciach. Szóstego grudnia rozwiązywali online, decydujący o ostatecznych wynikach, test sprawdzający ich wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, wykraczający poza podstawę programową. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 grudnia na stronie internetowej projektu e-fizyka. Dominik znalazł się w gronie laureatów i 21 stycznia 2012 roku wyjechał na siedem dni do Genewy.

cern_dominik

 

Dodatkowe korzyści (materialne):

  • wygranie Przedmiotowego Zestawu Wsparcia w skład, którego wchodzi: laptop, rzutnik multimedialny, oprogramowanie, ekran i komplet pomocy dydaktycznych z optyki;
  • uczniowie otrzymali książki z opisem doświadczeń, koszulki firmowe oraz długopisy.

zestaw_wsparcia

Zajęcia projektowe prowadzi nauczyciel fizyki mgr Barbara Łebek.

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka." - Paulo Coelho
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Autorzy