Nasze Godło

Projekt "Wspomaganie na piątkę"

WSPOMAGANIE NA PIĄTKĘ

unia

Nasze Gimnazjum spełniło wymagane kryteria i zostało zakwalifikowane do programu "Wspomaganie na Piątkę".

Rozpoczął się nabór do projektu "Wspomaganie na piątkę" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

INFORMACJA O NABORZE DO  W PROJEKTU
PN. „Wspomaganie na piątkę”

Ogłasza się nabór do  projektu pn. „Wspomaganie na piątkę” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. W ramach Projektu Sz/P/D/N mogą korzystać z następujących form wsparcia:

a) Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w oparciu o oferty doskonalenia; W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wdrożone Roczne plany wspomagania (RPW) - po 1 w 56 szkołach/przedszkolach (SZ/P). Każda SZ/P będzie wdrażała po 1 RPW w danym roku szkolnym

b) sieci współpracy i samokształcenia. W skład sieci wchodzi zespół liczący ok. 20-25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotkają się 3-5 razy w roku szkolnym, w odstępach około 2-miesięcznych. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci współpracy i samokształcenia..

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 8 listopada
do 25 listopada 2013 r
. zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Kompletne dokumenty rekrutacyjne powinny zostać zebrane w danej szkole i dostarczone przez Dyrektora szkoły/przedszkola do Koordynatora Projektu w Wydziale  Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305.

Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio pobrać  ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz na stronach wszystkich szkół i przedszkoli podlegających pod Gminę Miasto Częstochowa oraz w siedzibie Beneficjenta u Koordynatora projektu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników ustala się na nie później niż 13 grudnia 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jak również na stronach i tablicach ogłoszeń wszystkich szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie podlegających pod powiat  Miasto Częstochowa.


Więcej

 

Podsumowanie Projektu "Wspomaganie na piątkę"

wspomaganie_na_5

W sali sesyjnej Urzędu Miasta podsumowano we wtorek, 23 czerwca projekt pn. „Wspomaganie na piątkę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w któym udział brała również nasza szkoła.

Projekt skierowany był do nauczycieli z częstochowskich szkół i przedszkoli. Jego celem była poprawa jakości oferty edukacyjnej w placówkach:
- poprzez doskonalenie przez nauczycieli swoich kompetencji zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami;
- wzrost kompetencji dyrektorów w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia;
- poprawę współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w Częstochowie poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

Do projektu zakwalifikowano w sumie 56 placówek (1398 uczestników): 14 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i 14 szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w dwóch etapach Rocznych Planów Wspomagania, w których odbyli łącznie 5 376 godzin warsztatów, wykładów i konsultacji w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 r. i potrwa do końca czerwca br.

Wartość projektu ogółem to ponad 1,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania: ponad 1,3 mln zł, budżet państwa: ponad 236 tys. zł.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

(źródło: strona Urzędu Miasta Częstochowy)

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi." - Maria Dąbrowska
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Autorzy